Zişan Ne Demek?(Çözünme)

Canlı. 2. Onurlu, şerefli. 3. Bir tür lale.

Zişan ismi hangi dilde?

Zişan ismi, Arapça kökenli olan bir isimdir ve uzun yıllar boyunca Türkçede karışık şekilde değerlendirilmektedir.

Zişan Hangi peygamber?

peygamber -i zişan / peygamber -i zîşân Yüksek şan ve şeref sahibi olan peygamber, Hz. Muhammed (a.s.m.).

Zişan kuranda geçiyor mu?

Zişan ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir.

Zişan ismin anlamı ne?

Zişan isminin anlamı: Şanlı, şöhretli, şerefli.

Zişan hangi yöreye ait?

Zişan Arap kökenli bir isimdir ve uzun yıllardır Türkçede karışık olarak değerlendirilir.

Kürtçe Serdil ne demek?

“gönlümün üstündeki” anlamına gelen kürtçe kelime.ayrıca harika bir kız/erkek ismidir.

Zişan Kürtçe mı?

Zişan Kürtçe mı? Zişan Arap kökenli bir isimdir ve uzun yıllardır Türkçede karışık olarak değerlendirilir.

Şimal erkek ismi mi?

Şimal ismi bir kız ismi olarak istatistiklerde daima ön sıralarda yer almayı başaran isimler arasında bulunuyor.

Zümra ne anlama gelir?

Zümra isminin kelime anlamlarında güzel, iyi, ahlaklı, cesur, yiğit, yürekli, zeki ve bilgili kadın anlamları vardır. Zümra isminin sözlük anlamları arasında ise yine kelime anlamları arasında olan güzel, iyi, ahlaklı, cesur ve yürekli anlamları vardır.

Zeynep ismi ne anlama gelir?

Zeynep, Arapça Zeyneb (زينب) isminin Türkçeye yerleşmiş halidir. Türkçe anlamı ‘babasının süsü (ziyneti)’ demektir. Zeynep; Arapçada, Zeyn (süs) ve Eb (baba) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.

You might be interested:  Şapşik Ne Demek?(Çözülmüş)

IREP ne anlama gelir?

farsca’da akil.

Züleyha ismi ne anlama gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Züleyha ismi, kız çocuklar için kullanılmaktadır. Su perisi anlamına gelen Züleyha isminin en bilinen özelliği ise liderlik vasfı olmasıdır. Züleyha Ne Demek? İlk olarak su perisi demek olan Züleyha ismini diğer anlamı ise güzellik ve saflık olarak geçmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *