Zevzek Ne Demek? (Question)

Zevzek kime denir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan zevzek kelimesi sefih sözcüğünden türetilmiştir. Sefih, zamanının çoğunu eğlenerek geçiren ve hiçbir şeyi ciddi almayan kişi demektir. Zevzek ise en ciddi konularla bile dalga geçen, mantıklı düşünmekten ve hareket etmekten uzak olan kimse anlamına gelir.

Çaçaron olmak ne demek?

Çaçaron, çok konuşan hiç susmayan geveze kişilere verilen addır. Köken itibariyle İtalyanca olan çaçaron; çenesi düşük gereksiz yere konuşan, çevresindeki insanları gevezeliğiyle bıktıran kimselere denir.

Dürzü ne demek türkçe anlamı?

“ Dürzü ”, Osmanlı döneminden gelen eski bir ağır küfür olarak Türkçeye yerleşmiş bir ifadedir. Kelime erkekler için genel olarak ahlaki olarak düşüklüğü kasteder; özel olarak da “karısını, kızını, yakınlarını pazarlayan kadın satıcısı” anlamı yüklenir.

Patavatsız ne demek?

Patavatsız, sonunun nereye varacağını düşünmeden hareket eden ya da konuşan kişi demektir.

Bak ite hele kimin için yazılmış?

bu toprağın yetiştirdiği en büyük ozanlardan birine laf etme gafletinde bulunan abdullah çatlı’nın aldığı ayardır. bu eser çeşitli kişilere itafen yazıldığı söylensede, asıl olarak bir şakısında mahsuni şerife laf atma gafletinde bulunmuş olan ozan arife itafen yazılmıştır.

Kesme kes nedir?

iki karşıt eylemin yan yana getirilip, ortaya nefis bir ismin çıkartılma işlemidir.

Irtihal eylemek ne demek?

İrtihal etmek, mekan değiştirmek ve göç etmek anlamına gelir.

You might be interested:  Gebeş Ne Demek? (Correct answer)

Lavuk un anlamı nedir?

Lavuk kelimesi Türkçe’de “oğlan çocuğu” anlamına gelir. Kürtçe (Kurmanci) lawik “oğlan çocuğu” sözcüğünden alıntıdır.

Zürriyetsiz dürzü ne demek?

Argoda dürzü ne demek? Zürriyetsiz: Çocuk sahibi olmayan. Dölü olmayan, soyu olmayan. Çocuk: Genç erkek.

Lavuk kime denir?

lavuk, -ğu 1. sıfat, argo Gereksiz konuşan (kimse). 2. sıfat, argo Önemsiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan (kimse).

Dobralik ne demek?

Özellikle dobralık kelimesi TDK açısından ele alındığında, ‘Açık sözlük ya da iyilik ve güzellik’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Bu kelime grubu açısından TDK, ‘Açık sözlülük olmak, iyi ve güzel olmak’ ifadeler üzerinden değişik yerlerde ve amaca uygun kullanılabilir.

Patavatsız Türkçe mi?

Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan patavatsız kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre farklı anlamları olan patavatsız kelimesi, Türkçe ‘de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir.

Patapatsiz ne demek?

1. Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *