Zevce Ne Demek? (Correct answer)

Kuranda zevce ne demek?

Kur’an her defasında Hz. Kezâ Kur’an’da زوج (zevc, çoğ. ezvâc) kelimesinin çok çeşitli kullanımları olduğu ve fakat dişil ( zevce ) formunun bulunmadığı ma’lûmdur. Bu kelimelerden ilkini (zevc) eşi, diğerini (imrae) ise karısı veya kadını diye Türkçe’ye çevirmek mümkün.

Erkek Zevceye ne denir?

Türkçe’de “evli kadının eşi” anlamında kullanılan koca kelimesinin Arapça’daki karşılığı zevcdir (çoğulu ezvâc). Arapça’da ba’l kelimesinin (çoğulu buûle) bir anlamı da kocadır.

Arapça zevce ne demek?

Arapça zwc kökünden gelen zawcat زوجة “dişi eş” sözcüğünden alıntıdır.

Osmanlıda zevce nedir?

zevce / زوجه / زَوْجَه Kadın eş. Nikâhlı kadın, eş.

Ezvac Arapça ne demek?

(ﺍﺯﻭﺍﺝ) i. (Ar. zevc’in çoğul şekli ezvāc) Zevçler, karı kocalar, eşler. ѻ Ezvâc -ı tâhirat (mutahhare): Hz. Muhammed’in hanımları.

Arapça Imrae ne demek?

Nitekim meallerde de bu şekilde kullanılan kelimeler hem Arapça hem de Türkçede “eş anlamlı” olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Arapçada “kadın”ı ifade eden imrae kelimesinin Kur’an’da rastgele değil de çeşitli bağlamlar çerçevesinde kullanıldığını tespit etmekteyiz.

Kocaya ne denir?

Evli eşlere karı, koca denilir. Koca demek, dağ demektir Ve ne kadar yüce olursa olsun,üstünde kar olmayan dağ eksiktir. Dağların yücesine kar yağar diye kadına da “kocanın karı” demişler.

Eski dilde koca ne demek?

zevc / زوج Karı ve kocanın herbiri. Koca, eş.

Koca Anne ne demek?

nine ya da yaşlı kadınlarımız için kullanılan ifadedir. koca, büyük anlamındadır. saygı anlamı da içerir.

You might be interested:  Replika Ne Demek? (Question)

Osmanli Refika ne demek?

refika / refîka / رفيقه / رَف۪يقَه Eş, arkadaş.

Osmanlıca koca ne demek?

zevc / زوج Sınıf, cins, nev’. Karı ve kocanın herbiri. Koca, eş.

Zevce i taalluk nedir?

Yapılan tespitin sonucunda intihar eden evli kadınların sayısının şehrin üçte birine yakın olması genç padişahı ürkütmüş, bunun üzerine Fatih, 13 Haziran 1453 de “ Zevce-i Taalluk ”isimli fermanla Osmanlı ve Türk tarihindeki ilk kadın haklarını savunan belgeyi yayınlamıştı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *