Zaaf Ne Demek?(Çözünme)

Zaaf TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman zaaf sözcüğü için, ‘irade zayıflığı ya da düşkünlük’ anlamları ele alınabilmektedir. Herhangi bir durum ya da kişiye karşı zayıflık göstermek ve onun için düşkün olma durumu şeklinde ifade edilebilir.

Zaafım var demek ne demek?

Bir kişinin ” zaafım var ” demesi, onun bir kişiye, duruma, nesneye karşı kendini alıkoyamadığı şiddette bir çekimi olduğunu gösterir. İrade zayıflığı ya da çok düşkün olma hali olarak ifade edilen bu durum, kişinin bir kişiye düşkünlüğü, bir olaya bağımlılığı ve benzeri hallerinde kullanılır.

Sevgiliye zaaf ne demek?

Zaaf ne demek sevgiliye? Sana zaafım var, sana düşkünüm, sana kıyamıyorum, sana birşey olsun istemiyorum anlamına gelir. Sonuçta seni sevdiğinden ileri gelir.

Birine zaaf duymak ne demek?

Bir kişinin bir olay karşısında yetersizliği ve zayıflığı durumlarında kullanılmaktadır. Zaaf duymak da dilimizde deyim olarak kullanılır. Zaaf duymak deyimi anlamı da zaaf göstermek deyimi ile aynı anlam taşımaktadır. Zaaf duymak deyimi anlamı yetersizlik ve bir kişinin zayıflığı anlamında kullanılmaktadır.

Zaaf nedir Ekşi?

terkeden, aldatan, vb. olaylara karışmış ama hala çok sevilen sevgilinin geri dönüşünü coşkuyla kutlamanın duygusal açılımı.

Zaaf nasil yazılır?

Bu kelime genellikle Zağaf şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Zaaf şeklinde olmalıdır.

You might be interested:  Nah Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Insanın en büyük zaafı nedir?

Bu dört büyük zaaf şunlardır: 1-Servet: Mal biriktirme tutkusu, 2-Riyaset: Makam, mevki tutkusu, 3-Şehvet: Kadın ya da erkek tutkusu.

Zafiyet ne demek TDK?

a. (za:fiyet) 1. Arıklık, zayıflık. 2. Bitkinlik.

Zaati ne demek?

Zat, hem bir şeyin özü ve cevheri, hem de şahıs anlamına gelir.

Zaar ne anlama gelir?

Zaar kelimesinin anlamı elbette ya da kuşkusuzdur. Günümüzde en çok karşılığı olan kelime kuşkusuz ve elbette kelimesidir. Bu nedenle zaar kelimesi yerine artık daha çok elbette ve kuşkusuz zarfları kullanılmakta.

Şen şakrak ne anlama gelir?

1. Çok neşeli, şakrak, şen şatır. 2. zf. Çok neşeli, şakrak, şen şatır bir biçimde: “Hepsi şen şakrak, sesli sesli gülüşerek, haykırışarak denizden geliyorlar.” -P.

Zaafa uğramak ne demek?

Eksikliği, yetersizliği belli olmak: “Hayatımı karartan bir adamı bile teşhiste zaafa uğradım.” -O.

Zaaf zayıflık mıdır?

Zaaf kelimesi daha çok insanların belli bir duruma karşı yaşadığı zayıflık ya da düşkünlük olarak da anlatılabilir.

Rafine olmuş ne demek?

Rafine edilmiş ya ne demek? İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış. Rafine tuz, ham tuzun tamamen eritildikten sonra yabancı maddelerden arındırılarak saf halde kristalleştirilmişidir. Kristalleştirme, damıtma (ayırma) gibi ayırma yöntemlerle istenmeyen maddelerden arındırılmış (yağ, petrol vb.)

Meziyetsiz ne anlama gelir?

TDK’ya Göre Meziyetli, Meziyetsiz ve Meziyetlilik Kelime Anlamı Nedir? Meziyetsiz kelimesi ise, ‘Beğenilmeyen ve üstün nitelikleri bulunmayan’ anlamına geliyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *