Yüsra Ne Demek?(Çözülmüş)

Kız çocuklarına verilen bir isim olan Yüsra, Arapçadan gelmektedir. Bu sözcük Arapçada ‘kolaylık’ anlamını taşımaktadır. İsmin içeriği anlam ile kastedilen kolaylık, insanların yükünü hafifleten bir haldir. Çoğu yerde Yüsra, Allah tarafından insana bahşedilen kolaylık anlamını taşımaktadır.

Minel Yüsra ne demek?

Kuran-ı Kerim’de İnşirah suresinde geçen “Fe inne meâl usri yusra ” şu anlama geliyor; “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır”. Ayrıca tekrarlandığında kişinin ferahlayacağı belirtiliyor.

Yüsra ismi hangi surede geçiyor?

Arapça kökenli bir isim olan Yüsra ismi, Bakara Suresi 185. Ayet, Kehf Suresi 88. Ayet, Zariyyat Suresi 3. Ayet, Talak Suresi 7. Ayet, İnşirah Suresi 5-6. Ayet ‘te geçmektedir.

Hafsa ne anlama gelir?

HAFSA İSMİNİN ANLAMI Koruyan, gözeten manalarını taşımaktadır. Bu isim Arapçada “Muhafız” sözcüğünün yerine Hafsa isminin kullanıldığı bilinmektedir. Bu isim, Farsçada “aslan yavrusu” anlamına gelmektedir. İsim, güçlü olmayı, dirayeti, azmi ve kararlılığı temsil etmektedir.

Keenyemlekün ne demek?

yokluk, hiç olmamışlık.

Liya ne anlama gelir?

LİYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Sabırlı, sabrın en iyisi ve sabrın en güzeli anlamlarını taşımaktadır. Liya ismi modern isimler kategorisinde de yer almaktadır.

Yüsra ismi Kuran ı Kerim’de geçiyor mu?

Yüsra isminin içerdiği anlamlar, Kur’an’da da geçmektedir. Kur’an’ın Talak ve İnşirah surelerinde Yüsra sözcüğü kullanılmıştır. Talak Suresinin yedinci ayetinde bu sözcük net bir şekilde görülebilir. Bu ayette Allah’ın verdiği zorlukların ardından kolaylıklar kılınacağı anlatılmıştır.

You might be interested:  Ikbal Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Kuranda Asel ne demek?

Asel ismi Kur’an’da geçmektedir. Muhammed suresinin 15. ayeti, bu sözcüğü içerir. Bu ayette cennetteki bal ırmağından bahsedilirken Asel kelimesi kullanılmaktadır.

Eflin ne anlama gelir?

Genelde kız çocukları için verilen bir addır. Eflin isminin anlamı halk arasında ‘Cennete Açılan Kapı’ olarak geçiyor. Farsça kökenli bir kelime olarak Farsçadan Türkçeye bu anlamı üzerinden geçmiş durumda.

TDK Asel ne demek?

Asel kelimesi Arapça kökenli bir isimdir ve Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, Cennet’teki dört ırmaktan biridir. Kelime anlamı “bal” veya “bal ırmağı” şeklindedir.

Hafsa kuranda geçiyor mu?

Dini literatürde yeri olan bu sebeple isim olarak tercih edilen hafsa Kuran’da geçiyor mu diye merak edilmektedir. Araştırmalar neticesinde ismin herhangi bir ayette mevcut olmadığı görülmüştür. Arapça kökenli ve dini kaynaklı bir isim olmasına rağmen Kuran’da geçmemektedir.

Hz Hafsa kuranda geçiyor mu?

Hafsa ismi Kur’an-ı Kerim’de bulunmamaktadır.

Elisa ne anlama gelir?

Elisa isminin anlamı, cennet kapısında bekleyen melektir. Dini bir anlam taşıyan isim Kuran’da geçmemektedir. Ayrıca Elisa, Hz. Zekeriya’nın hanımının ismidir.

Hüma ne anlama gelir?

Hüma ismi, saadet, mutluluk ve devlet kuşu anlamlarına gelmektedir. Hüma ne demek? TDK sözlük anlamı ise ‘başına konduğu kişilere mutluluk getiren’ şeklindedir. Hüma isminin anlamı kişilik özelliklerini de oluşturmaktadır.

Isra kelimesinin anlamı nedir?

Dilimize Arapçadan geçen İsra isminin sözlük anlamı yolculuk yapan, ayak basan ve yürüyendir. Bu kelimeden türetilmiş olan İsrail ise gece yürüyen, geceleri seyahat eden anlamına gelir. Kuran’ı Kerim’in 17. suresi olan İsra Suresi, toplam 111 ayetten oluşur.

Arapça BIHI ne demek?

Bir şeyi kendisi için kesmek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *