Yörük Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Yörük diye kime denir?

Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk Halklarına denir. Anadolu’da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır. Anadolu halkının çok önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar.

Yörüklerin kökeni nereden gelir?

11. yüzyılda Orta Asya’dan göç eden ve göçebe hayat yaşayan Oğuzlar, İran’dan geçerek Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya geldiler. Bir kısmı yerleşik hayata geçerek “Türkmen” ve “Manav” adı alırken bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp ” Yörük ” ismiyle anıldı.

Yörüklerin mezhebi nedir?

Günümüzde Edremit ve çevresindeki Tahtacılara, Yörükler tarafından Türkmen denilmektedir. Bu yörede Türkmenlikten kasıt Alevilik veya Kızılbaşlıktır.

Yörükler hangi boydan gelir?

Tanımı: Adı “Harizm’den gelen Türk” anlamında olan ” Horzum ” sözcüğü Harizm’den gelmektedir. Horzum aşireti, Oğuzların 24 boyundan birisi olan Beydilli boyuna bağlı bir oymaktır.

Türkmen diye kime denir?

Oğuzlar’a ” Türkmen ” veya “Turkoman” denir. Son zamanlarda Türkmen terimi Müslüman Türk demektir. Fransız Türkolog Jean Deny görüşüne göre ise “men” kuvvet ekidir ve Türkmen “Türkler’in de Türk’ü’, soyca Türk ya da soyu Türk ve öz be öz Türk” anlamına gelmektedir.

Ege’deki Türklere niçin Yörük denmiştir?

Türkmen/Oğuz boylarının pek çoğunun adının köylerde yaşaması bölgenin karakteristik özelliğidir. Yörük; yürü(mek), yörü(mek), kelimesinden türetilmiştir. Bu haliyle, Yörük, “yürüyen”, “göçen”, “göçebe” veya “yarı göçebe” olarak yaşayan insan demektir.

You might be interested:  Cpu Ne Demek?(En iyi çözüm)

Yörük ve Türkmen aynı mı?

Yörük, bir etnik yapının adı değildir. Yörükler, etnik olarak Türklerin Türkmen /Oğuz kolundandırlar. Pek çok kaynakta “Türklerin Anadolu’ya göçüyle yerleşik hayata geçen Oğuz Türkleri Türkmen adıyla kalmış, göçebe kalanlar ise Yörük adıyla anılmışlardır” denilmekte ise de bu tam da doğru bir tespit değildir.

Yörüklerin anavatanı neresidir?

Orta Asya’dan Anadolu’ya Göç: Yörükler, Göktürk (Kutluk) Devletinin asli unsurlarından olarak Altay ve Tanrı dağlarında uzun süre huzur içinde yaşadı. Bu bölgede Kazak, Kırgız ve Moğollarda tamamen göçebe olarak yaşıyor ve hayvancılıkla uğraşıyordu.

Yörükler en çok nerede?

Yörükler en kalabalık olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşamaktadır. Özellikle Mersin, Antalya ve Adana’da göçebe halinde yaşayan Yörük aileleri yaşamaktadır. Ege Bölgesinin büyün illerinde yerel halkın çoğunluğu aslen Yörük olduğunu ifade eder. Bu illerde her yıl Yörük Türkmen şenlikleri düzenlenir.

Aleviler hangi Türk boyu?

Tamamına yakını Türkmen (Oğuz) soylu olan Alevîler ‘dir. Öyle ki Tokat’ta -Dodurga’dan, Salur’a; Afşar’dan Kınık’a- neredeyse 24 Oğuz boyunun tamamından Alevîler yaşamaktadır.

Avşar Alevi mi?

Bütün Avşar sülalesi Kürt’tür. Hatta Helin de Kürtçe bir isimdir” dedi. Halaçoğlu, “Kendini Kürt sanan birçok insan Türkmen, Alevi Kürtler de Ermeni. ‘Benim annem Kürt’tür’ diyen Hülya Avşar da Türkmen asıllı” demişti.

Sarıkeçililer hangi soydan?

Yörüklerin tarihine bakıldığında; on birinci yüzyıldan itibaren Anadolu’da ve daha sonra da Balkanlarda yurt kuran Oğuz Boylarına mensup Türkmenler çıkar karşımıza.

Aydın hangi Türk boyundan?

AYDIN YÖRÜK TÜRKMEN BOYLARI

  • Karkın Yörükleri Bozok Yıldızhan.
  • Kızık Yörükleri Bozok Yıldızhan.
  • Yaparlı Yörükleri Bozok Ayhan –Sultanhisar.
  • Bayat Yörükleri Bozok Günhan –Konakpınar yöresi.
  • Bayındır Yörükleri Üçok –Gökhan soyundan Aydın, Nazilli, Ova bayındır.
  • Çavundur Yörükleri –Üçok- Gökhan, Bozdoğan Yöresi.
You might be interested:  Mihver Ne Demek? (Question)

Akseki hangi Türk boyu?

Neyse ki yeni isim olarak Teke Yörüklerinin bir kolu olan Akseki ismi verilmiştir. Görüldüğü gibi Akseki ismi de sanıldı- ğı gibi coğrafi özelliğinden değil, bağlı olduğu Yörük- Türkmen boyundan gelmektedir.

Yörükler Moğol mu?

Yörükler, ırken bir Turan kavmi olup Türk’tür. Dili de Altay dil grubundan Türkçe’dir. Günümüzdeki Uygur ve Hakas lehçe ve şivesine çok yakın bir Türkçe ile konuşurlar. Yörükler Doğu Göktürklerinin bir kolu ve Uygur, Kazak, Kırgız ve Türkmen gibi bir Türk boyudur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *