Yetkin Ne Demek?(Çözünme)

Yetkin insan ne demek?

Yetkin insan ne demek? 1) yaşam deneyimi olan,bunları göz önünden ayırmadan karar veren,yenilikleri kabullenmede kriterleri olan bu anlamda hayatın nereden gelip nereye gittiğini bilen,olgun kişi.

Yetkin ismi ne demek?

Türk Dil Kurumu’na göre Yetkin isminin anlamı şöyle; Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, ergin.

Lanse ettin ne demek?

[1] Tanıtmak amacıyla öne sürmek, ortaya çıkarmak.

Yetkin nedir felsefe?

Yetkin kavramının sözlük anlamı gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kamil, mükemmel. Mükemmel, tanrısal bir kusursuzluğu ifade eden, hiçbir açıdan kusuru bulunmayan bir mertebeye işaret eden bir kavram.

Yetkinliğe ermiş olmak ne demek?

Kelime kökü olan yetkin kelimesi, yeterli olgunluğa erişen kimse anlamına gelmektedir. Yetkinlik kavramını ise, bireylerin sorumluluklarını daha iyi performansla yerine getirmesi için sahip olması gereken; bilgi, tuttum ve becerileri yansıtan davranışlar olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

Mecra ne anlama gelir?

Mecra ne demek örnek? (mecazi) Bir işin gidişi, bir işin doğrultusu, akış. 2014 yılında bazı köşe yazarlarının mecra değiştirdiği görüldü. (halk dilinde) Ortam, zemin. Örnek cümleler: Sanatını icra edebileceği tek mecra olarak bir dergi çıkarmayı düşünür.

Yetkin ismi kuranda geçiyor mu?

Yetkin ismi Kur’an-ı Kerim’de bulunmamaktadır.

Doruk ne anlama gelir?

Doruk kökeni Türkçeden gelen en güzel isimlerden biridir. Türkçede yer alan anlamı ise ‘tepe, en yüksek yer, zirve’ şeklinde tanımlanmaktadır.

You might be interested:  Gebeş Ne Demek? (Correct answer)

Lanse ne demek cümle içinde?

Lanse ne demek cümle içinde? [l ince] sıf. (Fr. lancer “atmak”tan lancé) Dilimizde “Tanıtmak için öne sürmek, ortaya çıkarmak” anlamında kullanılan Lanse etmek söyleyişinde geçer: Karataş’taki bir tiyatro kumpanyasının lanse ettiği, “Yâr yâr, ben sana yandım yara yar” kantosundan bir parça (Reşat N. Güntekin).

Lanse etmek ne demektir?

tanıtmak amacıyla öne sürmek.

Dikte etmek ne demek?

Dikte etmek deyiminin Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Birine isteklerini zorla kabul ettirmek, yazdırmak için söylemek.

Olgun insan ne demek?

Nerede nasıl davranması gerektiğini bilen, davranışları ölçülü olan kişilere olgun denir. Olgun insanlar kibir ve gösterişten uzaktır. Maddi şeylere önem vermezler.

Ehil bir kimse ne demek?

Sözlük anlamına göre ehil kelimesi bir işte en iyi olan kimseleri temsil etmek için kullanılır. Kişinin kendi uzmanlık alanında yeterli, yetkili ve uzman olmak anlamlarını taşır. Bir işin en iyi şekilde yapılmasını sağlayan kimse, anlamı da mevcuttur.

Gün aşırı ne anlama gelir?

Günaşırı kelimesinin doğru anlamı ‘iki günde bir’ şeklinde öne çıkmaktadır. Yani diğer bir anlamı ile bir gün ara vermek olarak günaşırı kelimesi kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *