Yeknesak Ne Demek?

Yeknesak ne demek örnek cümle?

(ﻳﻜﻨﺴﻖ) sıf. (Fars. yek “bir” ve Ar. nesaḳ “dizi, tertip” ile yek-nesaḳ) Hep aynı şekilde, değişmeden devam eden, tek düze, biteviye, monoton: Sarfedilen nükteler, cinaslar biraz sâde ve yeknesaktır.

Tekdüze yeknesak ne demek?

Türk Dil Kurumu’na ya da TDK’ye göre farklı anlamları bulunan yeknesak sözcüğü, Türkçede tek başına veya farklı cümleler ile birlikte kullanmak mümkündür. TDK’ye göre yeknesak sözcüğü ” tekdüze ” anlamına gelmektedir. Tekdüze ise; değişmeyen veya aynı şekilde tekrar eden anlamına gelmektedir.

Kalender bir insan ne demek?

Kalender gösterişsiz olan, sade yaşamaktan yana ve alçakgönüllü kişilere denir. Kalender Ne Demek? Kalender kelimesinin bir diğer anlamı da mala, üne ve şöhrete önem vermeyen, toplum içerisinden kendini önemli ölçüde ayırmış kimselere de denmektedir.

Mültefit kime denir?

sf. esk. İltifatkâr: “Bir hâkimin çok ciddi, bir satıcının çok mültefit, bir askerin çok otoriter olması meslekleri icabıdır.” -M. Kaplan.

Müphem ne demek TDK?

Müphem Türk Dil Kurumu kelime anlamı olarak ‘belirsiz’ şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir olay ve olgu ile kişinin yaşadığı belirsizlik olarak anlatılabilir. Özellikle edebi metinlerde çok sık karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor.

Yeknesaklık ilkesi ne demek?

bütçelerde benzer nitelikteki gelir ve giderlerin gruplandırılarak bir arada gösterilmesini ifade eder.

You might be interested:  Imarlı Ne Demek? (Correct answer)

Tekdüze ne demek örnek?

Tek ve düz kelimelerinden oluşan tekdüze sözcüğü cümle içerisinde birleşik sıfat olarak kullanılır. Örnek: ” Tekdüze bir hayat.” Bu kelime herhangi bir değişim emaresi göstermeden devam eden durum ve alışkanlık demektir.

Tekdüzelik ne anlama gelir?

Tekdüze (Monoton) kelimesinin sözlük anlamı: Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton. Bu tür yargıları içeren cümlelerde bir durumun, bir olgunun ya da bir olayın zaman içerisinde değişmeye uğramadığı, mevcut durumun aynı biçimde sürüp gittiği ifade edilir.

Monotonluk ne demek kısaca?

Bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Fransızcadan dilimize girmiş monoton kelimesi bir işin aynı tempoda ve işlerin sürekli tekrarlanarak yapılması anlamına gelmektedir. Günlük hayatta tekdüze bir yaşam ve devamlı aynı işlerin arka arkaya yapılması durumunda monotonluk kelimesi sıklıkla kullanılır.

Kalender meşrep ne demek Ekşi?

kalender yapili, her seye kusur bulmaktan, ufak tefek seylerden sikayet etmekten uzak (kisi). kalender mizaçlı, argo deyişle geniş kimse.

Bilmukabele nerelerde kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Mahsun ne anlama geliyor?

Ancak bilmeyenler için Türk Dil Kurumu açısından Mahsun kelimesi, ‘üzgün’ anlamı ile karşılık buluyor. Herhangi bir durum karşısında çaresiz kalan ve bu çerçeve içerisinde üzgün olan kişiler adına söylenen bir kelimedir.

Na behemehal nedir?

(eskimiş) Her halde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *