Yeğlemek Ne Demek? (Question)

Yeğlemek ne demek TDK?

(-i, -e) Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli saymak, yeğ tutmak, tercih etmek: “Aslında susmayı yeğlerdi şu anda.” -E. Şafak. Hızlanmak, ivmek.

Yeğdir ne anlama gelir?

Yeğ Nedir Anlamı? ( Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah.

Yeğler ne demek sözlük?

Yeğ, bir durumun ya da olgunun benzerlerinden daha iyi ve daha tercih edilebilir olması demektir. Bu kelimenin sözlük anlamı daha uygun, daha üstündür.

Yeltenmiş ne demek?

Yapamayacağı bir işe girişmek, özenmek, heves etmek, meyletmek.

Kinaye sezmek ne demek?

Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen, mecaz anlamdır. Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır.

Aktüel ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı ” aktüel “dir. AKTÜEL NE DEMEK? TDK sözlüğüne göre dilimize Fransızcadan geçen aktüel, “güncel, edimsel” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Yeğ imiş ne demek?

tercih, (bkz: yeğlemek). sıfat; bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen.. yeğrek, müreccah.. eski türkçe bir sözcüktür ve muhtemelen anlamı korunagelmiştir.

Görklü anlamı ne?

Yaklaşık 10 asırdan beri kullanılmakta olan görklü kelimesi, güzel ve şirin anlamına gelir. Görklü, koşma ve güzelleme türündeki şiirlerde en çok kullanılan sözcüklerden biridir.

You might be interested:  Subhanallah Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Saglik Varliktan Yegdir ne demek?

Sağlık varlıktan yeğdir de sağlığın ne kadar değerli olduğunu anlatan sözlerdendir. Zenginlik sağlık olmadan bir işe yaramaz. Bu nedenle sağlık zenginlikten, maldan ve varlık sahibi olmaktan iyidir manasını kısa ve öz şekilde anlatmaktadır.

Nekes insan ne demek?

Nâkes alçak, bayağı insan demek. Olumsuzluk eki “nâ” ve “kes” birleşimi. Cimri manasındaki ” nekes ” de nâkes’ten değişmedir. Cimri insanlar zaten bayağı kişilerdir.

Ütopik ögeler ne demek?

Yunancadan dilimize giren, “gerçekleştirilmesi imkansız tasarı veya düşünce” anlamına gelen ütopya kelimesinden türetilmiştir. Ütopik kelimesi sıfat olarak kullanılır ve genellikle gerçekleşmesi mümkün olmayan, hayale dayanan, normali yansıtmayan düşünceleri betimlemek için kullanılır.

Özverili olmak ne demek?

Özveri kelimesi günlük yaşamın en sık kullanılan sözcüklerinden biridir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

Yadırgamak ne anlama gelir?

Yadırgamak kelimesinin anlamı kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamaktır.

Yeltem ne demek?

Yaltma da denilen, XVI. yüzyılda Akşemseddin’in torunu Şemsî Çelebi tarafından îcat edilmiş, tambura benzer iki telli bir çalgı.

Bir şeye tutulmak ne demek?

Bir şeye tutulmak ne demek? Birine tutkun olmak, sevmek. Bir işe veya birine canı sıkılmak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *