Yegane Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Yegane ne demek örnek?

[sıfat] Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne: Onun derslerinde biricik zaman ve mekân ölçüsü diyalogdur.

Yegane mi yegâne mi?

” Yegane ” şeklinde yazılması doğru olarak kabul ediliyor.

Yegane nasıl kullanılır?

Türk Dil Kurumu yegane kelimesi için karşılık olarak, ‘biricik ya da tek’ anlamlarını sunuyor. Aynı zamanda çok özel ve başka bir eşi benzeri olmayan şeklinde de ifade etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber insan ya da hayvanlar ile beraber pek çok eşya için kullanılabilmektedir.

Mahiyet ne demek TDK?

Mahiyet TDK kelime anlamı ise şu şekilde yer alıyor; 1. “Nitelik, vasıf, öz, özlük, asıl, esas.” 2. “İçyüz.”

Namüsait ne demek TDK?

Müsait kelimesi de Arapça bir kelime olup Türkçeye yerleşmiştir. Müsait kelimesi uygun olma, elverişli olmayı anlatır. Yani namüsait kelimesi “elverişli olmamak, uygun olmamak” anlamına gelir.

Tek ve biricik ne demek?

Tek, eşsiz, çok sevilen, benzeri olmayan.

Yekpare parça ne demek?

Yekpare bütün ne demek? Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün. Tek parça olarak, bütün olarak.

Tıraş kelimesi nasıl yazılır?

Tıraş olmak, tıraş etmek, traşı gelmek şeklinde birleşik kelime olarak ta kullanılmaktadır. Traş olarak yazımı hatalı yazım olarak kabul edilmektedir. Doğru yazımı ise tıraş olarak kabul edilip kullanılmaktadır. Bu örnekte tıraş kelimesi sakal ve bıyıkların kesilmesi anlamında kullanılmıştır.

You might be interested:  Pejmurde Ne Demek? (Question)

Sükun ne anlama gelir?

sükun ne demek? Erinç, huzur, rahat. Durgunluk, dinginlik.

Çare i Yeganesi ne demek?

çare-i yegane / çâre -i yegâne Tek çare.

Biricik ne demek TDK?

[sıfat] Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne: Onun derslerinde biricik zaman ve mekân ölçüsü diyalogdur.

Meziyetsiz ne anlama gelir?

TDK’ya Göre Meziyetli, Meziyetsiz ve Meziyetlilik Kelime Anlamı Nedir? Meziyetsiz kelimesi ise, ‘Beğenilmeyen ve üstün nitelikleri bulunmayan’ anlamına geliyor.

Mahiyet nedir örnek cümle?

– Vasıf, – İç yüz demektir. Mahiyet kelimesinin cümle içinde kullanımı konusunda örnek verilmesi gerekirse şu şekilde olabilir; – “Tiyatro sahnesinde her şey şahsi bir mahiyet arz eder.”

Mahiyetinde olmak ne demek?

Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibaret olduğu, künhü, esası, hakikatı.

Maiyet ne demek TDK?

Maiyet kelimesi için Türk Dil Kurumu, ‘Üst görevlinin yanında yer alan kimseler, Aynı zamanda alt kademedekiler,’ şeklinde karşılık sunuyor. Yani herhangi bir iş alanında yüksek rütbeye sahip görevli bir kişinin himayesine çalışan bireyler olarak öne çıkarılabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *