Yaptırım Ne Demek?(Çözünme)

Yaptırım uygulamak ne demek?

Yaptırım Uygulamak Ne Demektir? Toplum düzeninin bozulması durumunda, hukuk düzenince öngörülen sonuçlara katlanma durumudur. Yaptırım uygulamak, Hukuk kurallarını çiğneyen kişilerin yanlış davranışlarına engel olunması ve kişilerin bu kurallara uymaya mecbur bırakılması olmaktadır.

Yaptırım anlami nedir?

Yaptırım bir hukuk kuralına aykırı davranılmasının sonucunda yol açılan zararın ortadan kaldırılmasını amaçlar. Kısaca yaptırım “Bir hukuk kuralına aykırı davranılması halinde hukuk düzenince öngörülen sonuçtur.

Yaptırım ne demek TDK?

2. huk. Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide. Türe ilke ve kurallarını benimseyip uygulanmasını zorlamak için yasalara konulan yargılar.

Yaptırım nedir örnek?

Yaptırım, hukuk kuralının amir/emredici hükmünü yerine getirmeyene veya bir kuralı ihlal eden kimseye uygulanır. Örneğin borcunu sözleşmeye uygun bir biçimde yerine getirmeyen kişiden borcunu yerine getirmesi değil tazminat istenir (TBK, m. 112).

Yaptırım nedir türleri nelerdir?

Yaptırım (müeyyide), toplumsal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir. Hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde devlet tarafından yaptırım yani müeyyide uygulanır. Yaptırım türleri maddi müeyyide ve manevi müeyyide olarak ikiye ayrılmaktadır.

Maddi yaptırım ne demek?

Maddi yaptırım; hukuk kurallarına uyulmadığında karşılaşılacak tepkidir. Ceza, kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. Disiplin cezaları; belli bir statü içerisinde bulunan kimselere hizmetle ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranmaları halinde uygulanan cezadır.

You might be interested:  Sekerat Ne Demek? (Correct answer)

Müeyyid ne demek?

MÜEYYİT – MÜEYYİD 1. Sağlamlaştıran, kuvvetlendiren, takviye eden: “Müeyyit delil.” 2. Yardım eden, destekleyen.

Idari yaptırım nelerdir?

İdari yaptırım, kamu gücü kullanılarak gerçek ve tüzel kişilere uygulanan zor kullanma yetkisidir. Bu yetkinin kullanılması, kolluk makamlarının, dirlik, esenlik ve sağlık gibi kamu düzenini koruma saiki ile ve regülasyon kurumlarının düzenleme ve kontrol yetkileri çerçevesinde kullanılmaktadır.

Ambargo ne anlama gelir?

Ambargo, ticari ya da başka malların yabancı bir ülkeye gitmesinin engellenmesidir. Sivil ambargo, bir devletin kendi gemilerini, yabancı yağmasından korumak ya da malları belli bir ülkeye ulaşmasını engellemek amacıyla anavatan limanlarında alıkoymasıdır.

Yaptırım gücü ne demek?

Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlayan güç.

Tazminat ne anlama gelir?

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.

Müeyyide yaptırım ne demek?

Müeyyide kelimesi, bir kişinin ya da grubun hukuk kurallarına uygun davranmadığı durumlarda devletin zor kullanarak o kişinin yada grubun kurallara uygun davranmasını sağlaması olarak açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre müeyyide, yaptırma gücü ve yaptırım olarak ifade edilmektedir.

Idari yaptırım kararı nedir?

İdari yaptırım, idarenin bir yargı kararına gerek olmadan, yasaların açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak ve İdare Hukuku ilkelerini dikkate alarak idari işlemlerle uyguladığı cezalardır.

Idari yaptırım uygulanması öngörülen haksızlığa ne ad verilir?

Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesinde; “Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.” denmektedir. Yani eskiden bir suç türü olan kabahatler artık bir suç türü değil, bir “haksızlık” olarak tanımlan- maktadır.

You might be interested:  Mainin Ne Demek? (Correct answer)

Asli kaynaklar nelerdir?

Asli kaynaklar

  • Anayasa.
  • Kanun (ve Kanun hükmünde kararname)
  • Uluslararası sözleşmeler.
  • Tüzük.
  • Yönetmelik.
  • Diğer düzenleyici işlemler (Tebliğ, genelge, sirküler, emir gibi değişik isimler aldıklarından adsız düzenleyici işlemler olarak da adlandırılır)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *