Yadsınamaz Ne Demek?(En iyi çözüm)

Yadsınmak TDK ne demek?

TDK açısından yadsımak kelimesinin, ‘Söylediği sözü, yaptığı işi ya da tanık olduğu bir durumu yapmadığını, bilmediğini söylemek, saklamak ve inkar etmek’ biçimde ifade edildiğini diye dile getirmek mümkün.

Yadsınamaz gercek ne demek?

Yok sayılamaz, apaçık, inkar edilemez. Muhakkak, itiraz kabul etmez.

Yadsamak ne demek?

Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söylemek, yaptığını saklamak, inkâr etmek.

Geçmişi yadsımak ne demek?

Yapmış olduğu ya da tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi yapmadığını ya da bilmediğini söylemek, inkar etmek. Şimdi, geçmişi düşünürken kimi zaman her şeyin gerçekten öyle mi olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum, birçok şeyi değiştirmek, yadsımak geliyor içimden. İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak.

Yadsıyan bir tutumla ne demek?

Kişinin yaptığı, söylediği veya tanık olduğu olay ve eylemleri, yapmamış veya olmamış gibi davranmasına yadsımak deniyor. Eş anlamlısı olarak da inkâr etmek kabul ediliyor. Bir eylemi görmediği, şahit olmadığı veya bir sözü duymadığı, söylemediğini belirtmek, yaptığını saklamak olarak geniş anlamı bulunuyor.

Yadımsama ne demek?

Yadımsama ne demek? a. biy. Canlı protoplazmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yıkım, katabolizma, özümleme karşıtı. bk. yadımsama.

Yadsınamaz ne demek örnek?

Yadsınamaz ne demek TDK? Türk Dil kurumuna göre yadsımak kelime olarak yapılan bir işi inkar etmek ve işi yok saymak anlamına gelmektedir. Yadsımak kelimesi kullanımda yadsınamaz bir gerçektir şeklindeki gibi olumsuz kullanılarak olumlu cümle oluşturmayı sağlamaktadır.

You might be interested:  Amigo Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Elzem olan ne demek?

Geçmişte daha çok kullanılan bu kelimenin anlamı daha lazım, en lazım veya çok gereklilik anlamlarına gelmektedir. Çok gerekli ve yapılması çok önemli bir konu karşısında elzem kelimesi kullanılabilir.

Varsıl hale gelmek ne demek?

Varsıl hale gelmek ne anlama gelir, varsıl, parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtıdır. Varsıl kelimesinin anlamı zengin olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Kinaye sezmek ne demek?

Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen, mecaz anlamdır. Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır.

Yadsıma ne dir?

Yok sayılamaz, apaçık, inkar edilemez. Muhakkak, itiraz kabul etmez. Incontrovertible.

Özverili insan ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

Yadsima nedir örnekler?

“Sınav sorularını odanızdan ben mi almışım?” cümlesinde, kişinin soruları aldığını inkâr etmesi söz konusu olabilir. İşte bu bir yadsıma cümlesi örneğidir. Eğer sorularda böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa, içerisinde yalan söylemenin söz konusu olabileceği cümle inkâr ( yadsıma ) cümlesi olarak kabul edilmelidir.

Çıkarım ne anlama gelir?

Çıkarım, paragraflarda çok sık karşılaşılan, metinde bildirilen anlamın ötesine geçme işlemidir. Bir başka deyişle, metinden kişisel bir anlam oluşturma sürecidir. Metinlerde okuyucunun “o hâlde, bu durumda, bundan yola çıkarak” gibi sözlerle oluşturduğu düşünceler de diyebiliriz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *