Yadsımak Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Yadsımak ne demek cümle içinde?

“Sınav sorularını odanızdan ben mi almışım?” cümlesinde, kişinin soruları aldığını inkâr etmesi söz konusu olabilir. Eğer sorularda böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa, içerisinde yalan söylemenin söz konusu olabileceği cümle inkâr ( yadsıma ) cümlesi olarak kabul edilmelidir.

Geçmişi yadsımak ne demek?

Yapmış olduğu ya da tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi yapmadığını ya da bilmediğini söylemek, inkar etmek. Şimdi, geçmişi düşünürken kimi zaman her şeyin gerçekten öyle mi olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum, birçok şeyi değiştirmek, yadsımak geliyor içimden. İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak.

Yadsımak kelimesinin anlamı nedir?

Yadsımak TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler. TDK açısından yadsımak kelimesinin, ‘Söylediği sözü, yaptığı işi ya da tanık olduğu bir durumu yapmadığını, bilmediğini söylemek, saklamak ve inkar etmek’ biçimde ifade edildiğini diye dile getirmek mümkün.

Yadsınamaz ne anlama gelir?

Yok sayılamaz, apaçık, inkar edilemez.

Yatsınma ne demek?

yadsıma. Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme, nefiy. Yadsımak işi, inkâr. Denying.

Yadsıma dönemi nedir?

Yadsıma (inkar) döneminde ise kişi hastalığı kabul etmek istemez ve tedavi olmaktan kaçar. Kişinin hastalığı reddettiği evredir. Öfke döneminde kişi hastalığın nedenini anlamaya çalışır ve zaman zaman öfke ve kızgınlık duyguları yaşar. Öfkesini çevresindeki herkese yansıtabilir.

Söylenen sözün yadsınması ne demek?

Kişinin yaptığı, söylediği veya tanık olduğu olay ve eylemleri, yapmamış veya olmamış gibi davranmasına yadsımak deniyor. Bir eylemi görmediği, şahit olmadığı veya bir sözü duymadığı, söylemediğini belirtmek, yaptığını saklamak olarak geniş anlamı bulunuyor. Kısaca söylediğini veya yaptığını inkâr etmek demektir.

You might be interested:  Hba1C Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Yadımsama ne demek?

Yadımsama ne demek? a. biy. Canlı protoplazmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yıkım, katabolizma, özümleme karşıtı. bk. yadımsama.

Yadsıma ne dir?

Yok sayılamaz, apaçık, inkar edilemez. Muhakkak, itiraz kabul etmez. Incontrovertible.

Öteden beri olmak ne demek?

➡ Öteden beri deyiminin anlamı:Oldukça uzun zamandan beri, eskiden beri.

Yadsınamaz ne demek örnek?

Yadsınamaz ne demek TDK? Türk Dil kurumuna göre yadsımak kelime olarak yapılan bir işi inkar etmek ve işi yok saymak anlamına gelmektedir. Yadsımak kelimesi kullanımda yadsınamaz bir gerçektir şeklindeki gibi olumsuz kullanılarak olumlu cümle oluşturmayı sağlamaktadır.

Varsıl hale gelmek ne demek?

Varsıl hale gelmek ne anlama gelir, varsıl, parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtıdır. Varsıl kelimesinin anlamı zengin olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Elzem olan ne demek?

Geçmişte daha çok kullanılan bu kelimenin anlamı daha lazım, en lazım veya çok gereklilik anlamlarına gelmektedir. Çok gerekli ve yapılması çok önemli bir konu karşısında elzem kelimesi kullanılabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *