Ya Şafi Ne Demek? (Question)

Ya Şafi Allahu Tealnın isimlerindendir. Anlamı şifa veren şifaya muhtaçlara çare olan demektir. Birçok hastalıkta okunması gereken ve şifa bulmaya vesile olan bir ismi şeriftir.

Ya Şafi ismi şifa için kaç kere okunur?

“ Ya Şafi ” her türlü maddi ve manevi rahatsızlıklardan, hastalıklardan kurtulmak için ihlaslı bir kalp ile ebced değeri olan 391 kere zikredilir.

Ya Şafi ne için okunur?

Hastalıkların şifası için okunabilecek en etkili Esmaül hüsna zikri olan Ya Şafi, maddi-manevi sıkıntı gidermede ve hastalıkları iyileştimek için okunması tavsiye edilen tesbihatlardandır.

Ya Şafi ne anlama gelir?

Şafi, Allah’ın şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğunu ifade eder. Allah’ın bu vasfı Kur’an’da yeşfi fiiliyle ifade edilmiştir.

Sifa icin hangi zikir?

Ya Şafi esması şifa için kaç kere okunur? “Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.” Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım. “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: Allah’ım!

Hastalara şifa için hangi sure okunmalı?

Fatiha suresi şifa ayetleri içerir. Yasin süreside şifa için okunan surelerden biridir. Yasin suresini hasta olan kişinin kendisi okuyabileceği gibi bir başkası da hastanın yanına gelerek Yasin suresini okuyabilir. Bunun dışında şifa olsun diye; Haşr suresinin son üç ayeti, Amenerrasulü ve Ayetel kürsi sureleri okunur.

You might be interested:  Akide Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Ya Şafi esması ne zaman okunur?

Eş Şafi esması, hastalıkları iyi eden, şifa veren ve kullarına şefaat eden anlamına gelir. Ya Şafi esmasını Cuma namazından sonra zikretmek, kişiyi maddi ve manevi hastalıklara karşı korur.

Ya Şafi ya şifa ne demek?

Ya Şafi Allahu Tealnın isimlerindendir. Anlamı şifa veren şifaya muhtaçlara çare olan demektir.

Peygamber Efendimiz hastalara nasıl dua ederdi?

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı: Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake. 6

Hangi Esma hangi hastalığa iyi gelir?

İşte bazı rahatsızlıklar ve ona şifa verecek Esmaül Hünsa:

 • Kulak için: EsSemi.
 • Omurga için: El Cabbar.
 • Saç için: El Bedi’
 • Adaleler için: El Kavi.
 • Kalp Kasları için: ErRezzak.
 • Atardamarlar için: El Cabbar.
 • Kanser için: Celle Celaluhu.
 • Burun için: Latif- Ğani- Rahim.

Safî ne demek TDK?

Katıksız, saf, arı.

Şifa duası nasıl yapılır?

Okunuşu: “Rabbi İnnî messeniyedurru ve Ente Erhamurrâhimîn.” Türkçe Anlamı: “Bana zarar dokundu, Ey Rabbim sen en merhametli ve en şefkatlisin.” Şifa Duası Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

En kuvvetli zikir hangisi?

Zikirler içerisinde en faziletli sözün ‘Lâ ilâhe illallah’ olduğunu belirten Peygamberimiz, hadis-i şerifinde, Câbir (r.a), naklettiklerine göre: “En faziletli zikir «Lâ ilâhe illallah», en faziletli dua da «el-Hamdülillâh»tır.” (Tirmizî, Daavât 9) ifade edilmektedir.

Hangi Esma Hangi Derde Deva?

Esmaül Hüsna her derde deva

 • İşte bazı rahatsızlıklar ve ona şifa verecek Esmaül Hünsa:
 • Kulak için: EsSemi. Omurga için: El Cabbar.
 • Saç için: El Bedi’ Adaleler için: El Kavi.
 • Kalp Kasları için: ErRezzak. Atardamarlar için: El Cabbar.
 • Kanser için: Celle Celaluhu.
 • Bacak için: ErRafi’
 • Kolon için: ErRauf.
 • Prostat için: ErReşid.
You might be interested:  Afrodizyak Ne Demek?(En iyi çözüm)

Hangi hastalık için hangi dua okunur?

Sağlık ve Şifa Duası: “Ezhib’l be’ se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama” Meali, “Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *