Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe Ne Demek? (Question)

Ya devlet başa ya kuzgun leşe sözü kime aittir?

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Orhan Asena’nın yazdığı bir tiyatro oyunudur. Yazarın Taht ve Baht Dörtlemesi (ya da Kanunî Sultan Süleyman Dörtlemesi) adını verdiği dört oyunun üçüncüsüdür.

Başa ya kuzgun leşe ne demektir?

Başa ya kuzgun leşe ne demektir? [1] Büyük bir zafer için her tehlikenin, hatta ölümün bile göze alındığını belirtir. [2] Sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır.

Ya devlet başa ya kuzgun leşe atasözü mü?

“Sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır” anlamında kullanılan bir söz: “Atasözlerinde, ya devlet başa ya kuzgun leşe, demişiz.” B.

Kuzgun ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kuzgun kelimesi ve kuzgun gibi kelimelerinin anlamları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre kuzgun kelimesinin anlamı Kuzey Amerika’nın dağlık bölgelerinde bulunan ve mavi renkte parlayan kuş türüdür. Kuzgun gibi kelimesi ise çok kara veya çok koyu anlamlarını barındırmaktadır.

Kuzgun ne anlama gelir?

Kuzgun, karakarga veya kelağ kargagiller (Corvidae) familyasından Corvus cinsi, zekası, büyüklüğü ve simsiyah olması ile dikkat çeken bir kuş türüdür. Kargagiller içinde en akıllı kuşlar oldukları düşünülmektedir. Kuzgunlar aynı zamanda hırsız kuş olarak da bilinirler.

Karga ile Kuzgun aynı mı?

Karga, kargagiller (Corvidae) familyasından Corvus cinsini oluşturan, orta boylu, güçlü ayakları ve düz iri gagaları olan siyah ve zeki ötücü kuşlar. Daha büyük olanlarına karakarga veya kuzgun denir.

You might be interested:  Vaveyla Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Yaka paça olmak ne demek?

➡ Yaka paça deyiminin anlamı:Hiçbir itiraz dinlemeden, zorla, kuvvet kullanarak (götürmek). ➡ Yaka paça deyiminin örnek cümle içinde kullanımları: »Polisler adamı yaka paça götürdüler.

Kuzgun özellikleri nedir?

İri ve uzun gagası, baklava biçimli kuyruğu, onu uçarken tanınmasını sağlar. Vücudundaki tüm tüyler siyah, boyun altı tüyleri diktir. Yerleşik ve gezici kuşlardır. Boyları yaklaşık 64 cm’dir.

Şahin ne anlamına gelir?

İşte Türk Dil Kurumu’na göre Şahin isminin anlamı; Oldukça büyük boylu, yırtıcı kuş.

Tozkoparan olmak ne demek?

TRT 1 dizisinde kullanılan anlamı da bu şekildedir. Yani “En iyi ok atan kemankeş” demektir. Normal şartlarda iyi ok kullananlara “kemankeş” denir. Ancak Osmanlı döneminde yaşamış Tozkoparan İskender isimli tarihi şahsiyet nedeniyle günümüzde artık bu ifade çok iyi ok atanlar için kullanılan bir ifadedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *