Vertikal Ne Demek? (Question)

Vertikal kelimesi Türkçe’de “dikey” anlamına gelir. Fransızca vertical “dikey” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertex, vertic- “zirve, tepe noktası” sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir.

Tıpta vertikal ne demek?

Vertical terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Vertical teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Dikey, verticalis; 2. kafa tepesi ile ilgili.

Vertikal seyirli ne demek?

Dik olarak. Üç-boyutlu yerlem eksenleri gibi, birbirine dik olan. Üç-boyutlu yerlem eksenleri gibi, birbirine dik olan.

Vertical yatay mı?

dolayısıyla horizontal da yatay demektir. e yine dolayısıyla horizontal yatay demekse vertical da dikey demek olsa gerek.

Vertikal çizgi ne demek?

dikey. Başka bir doğru ile kesiştiğinde onunla birlikte dik açı oluşturan (doğru çizgi ), amudi. Dik olarak. Perpendicular.

Verticalis ne demek Anatomi?

Axis verticalis (Dikey eksen): Vücudun veya bir vücut bölümünün içinden yere dik bir şekilde uzanan eksendir. Bu eksende rotasyon yani dönme hareketi olmaktadır. Axis sagittalis (Sagittal eksen): Vücutta önden arkaya veya arkadan öne doğru geçen eksendir.

Horizontalis ne demek Anatomi?

Lamina Horizontalis terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Lamina Horizontalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Sert damağın ve dolayısiyle burun boşluğu tabanının arka bölünün oluşturur.

Vertical nedir Diş?

Her iki çenenin kavisleri kapanış durumuna geldiklerinde, maksiller diş kavsi mandibuler dişlerin üzerinden taşar ve sarkar. overbite veya vertikal overlap denir.

You might be interested:  Mundar Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Horizontal tıpta ne demek?

Tıp, bilgisayar, geometri gibi alanlarda horizontal kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime yatay çizgi, yatay düzlem, yatay şekil anlamlarına gelmektedir. Ayrıca yatık, düz anlamlarında da kullanılmaktadır. Hem tıp dünyası hem de geometride bu ifadenin kullanımı ifade bakımından yaygındır.

H yatay mı dikey mi?

yatay anlamına gelen h, hatay’dan çağrışım yaparsa, bir daha vuku bulmayacak olan olaydır. ilk harfleriyle akılda kalıcılığı arttırarak önüne geçilebilen problem. horizontaldeki l–l ( h ) harfinin ortasında yatay bir çizgi var. vertikaldeki / (v) harfinin çizgileri de dikey düzlemde(tam olmasa da) çizgilerden oluşuyor.

Polarizasyon Yatay hangi harf?

Diğer uydu alıcıları içinse, 12380 MHz frekansı, Dikey V- polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansı, Yatay H- polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek “Şebeke Taraması” yapılmalıdır.

Polarite Dikey hangi harf?

Kanalların taratılmasında 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerlerinin kanal tarama menüsünden girilerek ‘Şebeke Taraması’ yapılması gerektiği vurgulandı.

Proximalis ne demek Anatomi?

Proksimal, proximal; Latince proximus’dan gelir, en yakında demektir. Anatomide proksimal ve distal, vücuda yakınlık ve uzaklığı ifade eder. Mesela üst kol proksimalde, el distaldedir. Bazen da referans noktasına göre bu terimler anlam kazanır.

Tıp dilinde posterior ne demek?

Posterior; arka, arkasında, arkaya yakın. Anterior’un zıddı. İnsan anatomisinde vücudun arka yüzeyini ifade eder. Genellikle bir yapının diğerine göre arkasında olduğunu ya da vücudun arka kısmına yakın konumda olduğunu belirtmek için kullanılır.

Anterior tıpta ne demek?

Anterior, ön, önünde, öne yakın. Posterior’un zıddı. İnsan anatomisinde vücudun ön yüzeyini ifade eder. Genellikle bir yapının diğerine göre konumunu, yani vücudun ön kısmına yakın konumda olduğunu belirtmek için kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *