Vebal Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Vebaline girmek ne demek?

Vebaline girmek ne demek? ѻ Vebal altına ( Vebâle ) girmek: Günâha ve azâba sebebiyet verecek ağır bir sorumluluk yüklenmek: Vebâlini boynuna almak: Bir günah, bir suç varsa üstüne almak, bir işin günâhını yüklenmek: Sana zulm eyledim zindâna saldım / Vebâlin bârını boynuma aldım (Yahyâ Bey).

Vebal ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu ( TDK ) sözlüğünde vebal sözcüğünün açıklaması olarak “günah” yer almaktadır. Yani vebal sözcüğünün anlamı “günah”tır.

Vebal cekmek ne demek?

Vebalini çekmek: (Bir işin) Günahını varacağı durumu kabullenmek, cezasına katlanmak.

Vebal sorumluluk ne demek?

Vebal; ağır sorumluluk, yük demektir. Arapça wbl “yük” kökünden gelen sözcük, bela ile akraba.

Üstümde kalmasın ne demek?

Suçlanmak. ➡ Üstünde kalmak deyiminin örnek cümle içinde kullanımları: »Onlar kaçıp gittiler, kabahat bizim üstümüzde kaldı.

Azap ne demek TDK?

Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç: “Aydınlık olunca günlerin devamı bir azap gibi geliyordu.” -H. R. Gürpınar. 2.

Nabal ne demek?

halk dilinde vebal anlamına gelen kelime.

Mabal ne demek?

mabal günah manasına gelmektedir. suç benden gitti babında.

Gayri meşru işler ne demek?

Gayrimeşru kelimesi meşru olmayan anlamına gelmektedir. Meşru olması gereken doğru şekilde yapılan işler anlamına gelmektedir. Gayri kelimesi dışında dışarısında anlamına gelmektedir. Gayrimeşru ise olmaması gereken yollar ile olmakta olan kural dışı anlamına gelmektedir.

Ah ah ne demektir?

Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenir. (â:h) İlenme, beddua.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *