Vasilik Ne Demek?(Çözünme)

Vasi, en basit tabiri ile velayet altında bulunmayan küçüklerin, sulh hukuk mahkemesi tarafından alınan karar ile kısıtlanmış kişilerin, 1 yıl ve daha uzun süre hapis cezası almış kişilerin mal varlığını ve kişilik haklarını korumak ve yönetmek amacı ile atanan kişidir.

Birine vasi olmak ne demek?

Bir başka ifade ile yasal hakları kısıtlanmış kişiler için “veli” görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz. Vasi tayini, yasadaki şartların oluşması durumunda kişiye mahkeme tarafından yasal temsilci atanmasıdır.

Vasilik ne işe yarar?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.

Vasi ne yapamaz?

Vasi, vesayeti altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliğine özen gösterme, onu temsil etme ve malvarlığını yönetme görevlerini ifa etmekle yükümlüdür (TMK. m.445/I; 447-448). Ancak, vasi, vesayet altındaki kişi adına, kefil olamaz, vakıf kuramaz ve önemli bağışlar yapamaz (TMK. m.449).

Vasi tayini kimlere verilir?

Kime Vasi Tayin Edilir?

  • Velayet altında bulunmayan her küçük çocuk vesayet altına alınmaktadır.
  • Akıl hastalığı veya doğuştan gelen akıl geriliği ile bağlantılı olarak hakkında hukuki kısıtlama kararı bulunan kişilere vasi tayin edilir.
You might be interested:  Mernis Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Vasi tayini ne kadar sürer 2021?

Vasilik sadece 2 sene boyunca atanır ve eğer istenirse 2 sene daha uzatma hakkı vardır. Toplamda 4 senenin ardından vasilikten vazgeçme hakkı hala geçerlidir. Vesayet davasında herhangi bir taraf yoktur. Kişinin durumuna bakılır ve uygun şartlar da oluşursa, vasi tayin edilir.

Vasilik kararı nedir?

Vasi, en basit tanımıyla reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Vasi tayini ise, kanundaki şartların oluşması durumunda kişiye mahkeme tarafından yasal temsilci atanmasıdır.

Vasi olan kisi ucret alabilir mi?

Vasi, vesayeti altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde Hazine’den karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret, yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri gözönünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir.

Vasi tapuda işlem yapabilir mi?

Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk olmadıkça satılamaz. Madde 444- Taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve ancak vesayet altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hâllerde mümkündür.

Vasilik kamu görevi midir?

Türk Ceza Kanunu’na ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre vasilik görevi kamu görevi niteliğindedir ve bu görevle ilgili suçlar kamu görevlisi tarafından işlenmiş suçlardan kabul edilir.

Vasi tayin edilen kişi satış yapabilir mi?

Taşınmazların Durumu: Vasi ev satabilir mi? Medeni Kanunu m.444, vesayet altındaki kişilerin taşınmazlarının satışını, vesayet altındaki kişinin menfaatinin zorunlu kıldığı hallerde bir tamamlayıcı olgu olarak vesayet makamının iznine bağlamıştır. Satışın öncelikle vesayet altındaki kişinin menfaatine olması gerekir.

Vasi olan kişi ne gibi haklara sahiptir?

Vasiler, vesayeti altındaki kimselerin malları için defter tutar, sulh hâkimine hesap verir ve bu mallar üzerinde, kural olarak tek başına tasarruf edemez. Ayrıca, yaptığı hizmetler için ücret isteme hakkına sahiptir. Vesayeti yani kendisine vasi atanmasını gerektiren kişiler kanunda tek tek sayılmıştır.

You might be interested:  Geyşa Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Vasi tayini nasıl yapılır?

Vasilik Davası hasımsız olarak Sulh hukuk mahkemesine açılır. Vasilik Davası görülürken, nüfus kayıtları talep edilir, Vesayet altına alınacak kişi ve şahitler dinlenir. Vasi altına alınacak kişi için sağlık raporu alınır. Dava sonunda kişinin kısıtlanmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verilir.

Vasi tayini ne kadar sürer 2020?

Ancak ortalama olarak vasi tayini ne kadar sürer 2020, sorusunun yanıtı 5-6 aydır.

Vasilik davası ne kadar sürer?

Mahkeme kararı olmadan küçük veya kısıtlılara vasi atanması mümkün değildir. Vasilik davaları süresi 120 gün ila 331 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

Vasi tayin edilen kişi vekalet verebilir mi?

Bu kapsamda vasi avukata vekalet verebilir mi sorusu gündeme gelmektedir. Bu konu Yargıtay kararlarında yer almış ve Yargıtay vasinin, vesayet görevi icra ettiği kişi adına avukata vekalet veremeyeceğini söylemektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *