Vasıfsız Ne Demek?(Çözülmüş)

Vasıfsız demek ne demektir?

niteliği olmayan, niteliksiz.

Vasıfsız çalışan ne demek?

Vasıfsız işçi kavramında ise isminden de anlaşılacağı üzere durum vasıflı isçinin tam tersidir. Bu kişilere yönelik verilen ilanlarda, ilanı veren firmanın dahil olduğu sektöre göre bu kişilerde herhangi bir tecrübe veya uzmanlık aranmaz.

Vasıfsız ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu, vasıf kelimesi nitelik, nitelemek olarak açıklar. Vasıfsız Kime Denir? Vasıfsız kelimesi de yine iş ilanlarında sık yer alır. Kelime anlamı ise niteliksiz demektir Vasıfsız, ayırt edici bir özelliğe sahip olmayan, niteliği bulunmayan kişiler için kullanılır.

Vasıflı vasıfsız ne oluyor?

Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

Vasıfsız emek ne demek?

belli bir öğrenim, bilgi ve becerisi olmayan, niteliksiz/basit emek türü.

Telkinin anlamı ne?

TDK’ya göre telkin kelimesinin anlamı, bir duyguyu bir düşünceyi karşıdakine aşılama, öğretici olma, yol ve çıkış gösterme anlamlarına gelmektedir. Ayrıca empoze etmek anlamında da kullanılabilir.

Vasıflı insan ne demek?

Vasıf insan ne demek? Vasıf, kelime anlamı olarak, nitelik demektir. Vasıfsız elemanlar, yani niteliksiz elemanlar, “ne iş olsa yaparım abi” diyen elemanlardır. Bir insanın, iş ararken ” ne iş olsa yaparım abi” dediğine şahit olursanız, bilin ki o adam vasıfsız elemandır.

Vasıl etmek ne demek?

vasıl / vâsıl Ulaşan, erişen, kavuşan. Hakka vâsıl olan.

Vasfetmek ne demek?

bir şeyin vasıflarını, hâlini, şeklini veya rengini tarif etmek, anlatmak.

You might be interested:  Zimmet Edildi Ne Demek? (Correct answer)

Sıfatlar ne demektir?

Sıfat ya da ön ad; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden kelime türü. Sıfatlar genellikle diğer sıfatlardan veya isimlerden önce gelir.

Pirim ne demek TDK?

2. isim Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret. 3. isim, ekonomi Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış.

Nitelikli kaliteli ne demek?

nitelikli anlamı 1. Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı. 2. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.

Kalifiye eleman ne demek?

Kalifiye kelimesinden ayrı olarak kullanılan kalifiye eleman kelimesinin anlamı o işin ustası olmasa bile daha öncesinde o işte deneyimi olmuş olan çok fazla eğitim veya pratiğe sahip olmasa da o işi yapabilecek kriterdeki insanlar için kullanılır. Kısacası kalifiye eleman bir işteki işçiler için kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *