Vasat Ne Demek? (Question)

Vasat insan ne demektir?

Vasat insan ne demek? Vasat insan, dengeli, hayırlı, mantıklı, huzurlu ve ruhen sağlıklı insandır. Buna rağmen vasat kelimesi nefse çok hoş gelen bir kelime değil. Nefis vasattan hoşlanmaz.

Vasat ne demek argo?

“ortalamanın altında kalan” ya da “ortalamanın altında” anlamına gelmeyen kelime. “ortalamanın altında” demek isteyen, (illa ” vasat ” kelimesini kullanmak istiyorsa) “vasatın altında” diyebilir

Vasat ne demek Ekşi?

orta anlamına geldiği gibi ortam’ın da karşılığıdır. bir çok kişinin kötü, ortalamanın altında diye bildiği fakat aslında tamamen ”ortalama” anlamına gelen kelime. iyi oynadı da denmediği için kötü oynadı algısı ile vasat kelimesi birbiri ile özdeşleşir okuyucuda.

Vasat Kötü ne demek?

Vasat: Arapça kökenli kelime ” kötü ” demek değil, “orta” anlamındadır. Vâsıta kelimesi de vasat ‘tan. İki ucu ortada birleştiren. Tavassut etmek, aracı olmak.

Vasat sevici ne demek?

elinde olan vasatı sevip daha fazlasını aramayan kişilere takılan sıfat.

Vasati 40 çöp ne demek?

bir kibrit kutusu içerisinde ortalama olarak 40 çöp (yani kibrit) bulunduğunu belirten ibaredir. bir gazetenin tüketici köşesinde yapılan gereksiz bir araştırmaya göre üzerinde vasati kırk çöp yazan bir çok kibrit markasında ortalama olarak 36 kibrit çöpü olduğu tespit edilmiş ve bu markalara dava açılmıştır.

Elit bir kesim ne demek?

Elit kelimesi daha çok toplumun sosyetik kısmı için kullanılır. Elit konuşma dilinde etkin mevkilerde bulunan itibarlı kesim için söylenmektedir. Kelime ve terim anlamı olarak ise her açıdan kültürlü kişi ya da kişilere denilir. Elit birey için değil, toplumun belirli bir kısmı için kullanılır.

You might be interested:  Exxen Ne Demek?(Çözülmüş)

WAPP ne demek?

whatsapp ‘ın kısa hali.

Vasat atmak ne demek?

Vasat olmak ise dilimizde özellikle aşağılama ya da eleştiri yapma durumunda kullanılmaktadır.

Vizyonsuz olmak ne demek?

Vizyonsuz, ileri görüş kabiliyeti olmayan, düşüncesiz, olaylara veya durumlara farklı açıdan bakamayan insanlara denir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *