Vakur Ne Demek?(En iyi çözüm)

Vakur ne demek cümle içinde?

(Ar. veḳār “ağır başlı olmak”tan vaḳūr) Ağırbaşlı, şerefli, onurlu, temkinli: Su nasıl akıyorsa nefer de vazîfesini öyle tabiî, öyle vakur ve öyle bî-kayd-ı menfaat edâ eder (Cenap Şahâbeddin). İşte olup olacağımız bu cenâze / Geçiyor caddeden vakur ve sâde (Câhit S.

Kalender bir insan ne demek?

Kalender gösterişsiz olan, sade yaşamaktan yana ve alçakgönüllü kişilere denir. Kalender Ne Demek? Kalender kelimesinin bir diğer anlamı da mala, üne ve şöhrete önem vermeyen, toplum içerisinden kendini önemli ölçüde ayırmış kimselere de denmektedir.

Vakur yürümek ne demek?

Vakur, ağırbaşlı anlamına sahip olan bir sözcüktür. Ağırbaşlı olarak hareket eden bireylere, vakur duruşlu deniliyor.

Nihai olarak ne demek?

Nihai kelimesi herhangi bir durum için ‘son’ anlamı taşımaktadır. Farklı bir durum ya da olgu adına sona yaklaşılan tabirini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.

Vakur nasıl telaffuz edilir?

“cool” kelimesinin türkçedeki karşılığıdır. genel kullanımın aksine [va:kur] değil, [ vakur ] şeklinde okunan ve “ağırbaşlı” anlamına gelen sözcük.

Vakar sahibi olmak ne demek?

Vakar Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 1. Ağırbaşlılık, ağırbaşlı olma durumu. Vakarlı: Ağırbaşlı olan ve bu davranışı uygulayan kimse.

Farsça Kalender ne demek?

sıf. ve i. ( Fars. ḳalender ve Ar. meşreb “huy, tabiat” ile ḳalender-meşreb) Kalender tabiatlı, dünya malına önem vermeyen, her şeyin üzerinde durmayan (kimse): Ben kalender -meşrebim güzel çirkin aramam (Kanto).

You might be interested:  Ithalatçı Garantili Ne Demek? (Question)

Kalender meşrep ne demek Ekşi?

kalender yapili, her seye kusur bulmaktan, ufak tefek seylerden sikayet etmekten uzak (kisi). kalender mizaçlı, argo deyişle geniş kimse.

Bilmukabele nerelerde kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Vakar dinen ne demek?

Vakar kelimesi, Türkçede de kullanılmakta ve “insana saygınlık, soyluluk kazandıran, olgunluk duygusu veren davranış ölçülülüğü;18 ağırbaşlılık, haysiyetli ve şerefli olma, temkin, heybet, ciddiyet, onurluluk” gibi anlamlara gelmektedir.

Vakar ve temkin ne demek?

temkin / temkîn / تمكين / تَمْك۪ينْ Ağır başlılık, usluluk. Ölçülü hareket sâhibi. Vakar, izzet. İktidar, kudret.

Vekar nedir ne demek?

Ağır başlı olup yerine göre uygun davranmak, şahsiyetli olmak.

Nihai karar nedir ne demek?

Nihai karar verilmesi, artık davanın kesin olarak sonuçlandığını gösterir. Dava dosyasına bir karar verildiğini ve bu kararın hiç bir şekilde değiştirilemeyeceğini bildirir. Bu kararın kaydedilme durumu ise, verilen kararın kaydedildiğini gösterir.

Nihai kararlar nelerdir?

Nihai karar, hukuk yargılama süreçlerinde sıklıkla karşılaşabilecek olduğunuz ifadelerden olup; mahkeme tarafından iddia ve savunmaların dinlenmiş olduğu, gerekli incelemelerin tamamlandığı ve akabinde karar verilmiş olduğunu ifade edilmektedir.

Nihai ne demek hukuk?

Herhangi bir dava sonunda mahkeme tarafından verilen son karar nihai karardır. Bu alınan son karar kesinleşmiş nihai karar olarak adlandırılır. Mahkeme, usüle veya esasa ilişkin nihai kararla davaya son verir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *