Ukala Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Ukala diye kime denir?

Arapça kökenli olan ukala kelimesi, akıllılar kelimesinden bir alıntı şeklinde oluşmuştur. Arapça’ da akıllı veya akıllılar anlamında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre ukala sözcüğünün anlamı; kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse olarak verilmiştir.

TDK ukala ne demek?

Ukala TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler. Ukala sözcüğü Türk Dil Kurumu açısından, ‘Kendini akıllı ve bilgili zanneden, bilmişlik taslayan kişi’ olarak anlatılabilir.

Ukala argo mu?

Ukala: Günlük hayatta ‘çok bilmiş, çok konuşan’ anlamında kullandığımız kelime, Farsçada ‘akıllı’ kelimesinin çoğulu, yani ‘akıllılar’ anlamına geliyormuş.

Ukelâ ne demek?

UKALA NE DEMEK: Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse anlamındadır. Bu kelimenin ukala mı, ukela mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ukala şeklinde olmalıdır.

Ukala ne demek ekşi sözlük?

toplum içinde aşağılanmaktan çok korkan, kopleksli insanların kendilerini gösterme çabasına ukala olmak denebilir. bilenlere bilmeyenler tarafindan verilen isim. ovgu mahiyetinde kullanilir.

Bilgiç kime denir?

Bilen, bilgili, bilgiç. Bilgili ve bilen.

Bir insanı yargılamak ne demek?

” Yargılamak ” kelimesi, hukuktaki “Yargıcın tarafları dinleyerek bir karar vermesi” anlamı dışında güncel olarak ” Bir şey/kişi hakkında olumlu veya olumsuz eleştirel bir düşünce belirtmek” anlamına gelmektedir.

You might be interested:  Kaygı Ne Demek?(En iyi çözüm)

Çirkef kime denir?

Çirkef Nedir? Çirkef, kelime anlamıyla “pis ve bulanmış su” manası taşımaktadır. Ancak günümüzde bu kelimenin yaygın bir şekilde mecaz anlamıyla kullanıldığına rastlanmaktadır. Bu bağlamda, çirkefin ikinci anlamı “iğrenç ve bulaşıcı kimse ya da şey” olarak geçmektedir.

Bilgiçlik taslama nedir?

Bilmediği halde bilir görünmek, bilgin geçinmek.

Argoda haspam ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre haspam, uygunsuz ve yakışıksız nitelik taşıyan kızlar ve kadınlar için kullanılmakta olan bir kelimedir. Kadınlara hakaret içeren bir kelimedir.

Argoda sıkıyorsa ne demek?

” sikiyorsa ” başlığındaki entrylerin metinlerinde arama yapar. sıkıyorsa: “gözün yiyorsa, kendine güveniyorsan” anlamlarına gelen tehdit ve göz dağı verme içerikli söz.

Topukçu ne demek argo?

argoda özellikle devlet dairelerinde bir yerden bir yere evrak taşımakla görevli olanlara verilen ad (ki bunlara evrakçı denir).

Ukala demek hakaret mi?

Olayı başlatanın kimin olduğu 5237 sayılı TCK.nun 29. maddesinde olduğu gibi hakaret suçlarında önemli değildir. Katılanın bu sözleri üzerine sanığın ‘terbiyesiz, ukala ‘ biçimindeki katılana karşı söylediği sözler, 5237 sayılı TCK.nun 125/1. maddesinde düzenlenen onur, şeref ve saygınlığı rencide eder niteliktedir.

Çekinir ne demek?

Saygı, korku, utanma gibi duygularla bir şeyi yapmak istememek, kaçınmak.

Ultra ne anlama gelir?

Ultra kelimesi genellikle cümlelerde kullanılsa da aslında Türkçe bir kelime değildir. İngilizce bir kelimedir. Radikal, aşırı görüşlü, uç düşünceleri olan, son derece gibi anlamları bulunmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *