Uhrevi Ne Demek? (Question)

Uhrevi duygu ne demek?

Uhrevi sözcüğü dile Arapçadan girmiş bir kelime olup ahiretle ilgili manasını taşımaktadır.

Uhrevi ne demek din kültürü?

Uhrevi ne demek din kültürü? UHREVÎ (ﺍﺧﺮﻭﻯ) sıf. (Ar. uḫrā “öteki dünya”nın nispet eki -і almış şekli uḫrevі) Âhirete âit, öbür dünya ile ilgili. Karşıtı: DÜNYEVÎ: Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne / Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne / Tâ ki geçsin ezelî rahmete rûh orduları (Yahyâ Kemal).

Uhrevi ilişkiler ne demektir?

allah ile kul arasındaki ilişkilerdir.

Vecibe ne anlama gelir?

Borç hükmünde olan vazife. Kanun ve ahlâkın icabı, yerine getirilmesi lâzım gelen şey.

Statik ne anlama gelir?

Statik, durağan anlamına gelen, fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre izafi hareket yapmıyorlarsa, o cisim için statik dengede denir. Maddelerin mukavemeti statiğin mekanikle ilgili bir alanıdır.

Seküler kadın ne demek?

Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.

Mizan nedir çok kısa bilgi?

Mizan, İslam eskatolojisi ve ahiret inancına göre, ahirette insanların yeryüzündeki davranışlarına dair geçtikleri hesaptan sonra herkesin iyi ve kötü davranışlarının tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. Mizan, kelime anlamı olarak terazi demektir.

Mağrur hava ne demek?

Mağruru sözcüğü, dilimizde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Mağrur sözcüğü TDK sözlüğünde ” kibirli, kendini beğenmiş ve gururlu” anlamlarıyla açıklanmıştır. TDK sözlüğü, bu kelimeyi “kurumlu” olarak da açıklar.

You might be interested:  Icraat Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

IFA ne demek ne demek?

İfa kelimesinin TDK anlamı da; bir işi yerine getirmek, herhangi bir işi yapmak anlamlarına gelir. İfa Etmek Tanımı: İfa etmenin kelime anlamı; borç ödemek, herhangi bir görevi yerine getirmek, emir ve buyruk yapmak olarak ifade edilir.

Dünyevilik ne demek?

Dünya ile ilgili, dünya işlerine ilişkin, uhrevi karşıtı. Carnal.

Dini vecibeleri yerine getirmek ne demek?

dinin emir ettiği şeylere uymak.

Ödevim ne demek?

a. 1. Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe: “Şimdiye kadar ihmal ettiğim için kendimi suçlu saydığım bir ödevi yerine getirdim.” -N.

Vecibe ne demek hukuk?

Ödev, boyun borcu. Borç. Ödev, boyun borcu, vazife.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *