Tesiri Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Tesir uygulamak ne demek?

Tesir etmek etkilemek ve etkisi altına almak anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda bilimsel bir açıdan yapılan bir tedavi yönteminin etkisini göstermesinde de tesir etmek ifadesi kullanılır. Halk arasında bu ifadenin kullanımına da rastlanır. Tesir etmek ile ilgili edebi sanatlar için kullanılan durumlarda vardır.

Tesir Türkçe midir?

Tesir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Tesir, Arapça dilinden Türkçe ‘mize geçmiştir.

Tezir etmek ne demek?

Teşmir etmek ne demek? 1. Sıvama, sıvanma: “Teşmîr-i sâid: Yenleri sıvama.” Hâhiş yok ârzû yok ümîd-i merâm yok / Bâzû-yı şevke bâis-i teşmîr kalmadı (Nâbî). 2. Büyük bir gayretle teşebbüs etme.

Tesir ne demek tıp?

Bir etken veya bir sebebin sonucu.

Şenliği ne demek?

1. Şen olma durumu, şetâret: “Hânenin şenliği içindeki sesten bilinir.” 2. Toplu olarak yapılan eğlence, kutlama, donanma: Demek bu geceki millî şenliği orada görecektim (Ömer Seyfeddin).

Tesir sahaları ne demek?

etki alanı Bir kentin çevresinde yer alan, onun ürettiği mallardan ve işgörülerden yararlanan büyüklü küçüklü tüm yerleşmeleri kapsayan ve özekteki kentin önemi oranında sınırları genişleyebilen ekonomik uzam.

Tesir altinda kalmak ne demek?

Sesli Sözlük – tesir altında kalmış, üzülmüş veya sevinmiş, hissiyatına dokunmuş, üzüntülü

You might be interested:  Mert Ne Demek?(Çözünme)

Tesir ne demek kimya?

Tesir (Etkin) değerlik Bir maddenin bir kimyasal olayda yer değiştiren ya da yer değiştirebilen elektriksel yük sayısına tesir değerliği denir. Örneğin hidroklorik asitte (HCl) bir hidrojen iyonu bulunur, tesir değerliği 1’dir.

Etki ne demek TDK?

Etki aynı zamanda pek çok değişik kelime üzerinden de tabir edilse dahi, tesir sözcüğü Türk Dil Kurumu’na uygundur. Etki ‘bir nedenin sonucu meydana gelen olay’ şeklinde tabir edilmektedir.

Tezahür ne demek örnek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Belirmek, kendini göstermek. “Ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş tezahür etmeye başladı.”

Mahiyet ne demek TDK?

Mahiyet TDK kelime anlamı ise şu şekilde yer alıyor; 1. “Nitelik, vasıf, öz, özlük, asıl, esas.” 2. “İçyüz.”

Tahsil etmek ne demek TDK?

a. (tahsi:li) 1. Parayı alma, toplama: “İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır.” -B.

Tıpta parsiyel ne demek?

Tıp Dilinde Parsiyel Kelimesi Hangi Anlamda Kullanılır? Doktorlar bir kısmı belli etmek için, parsiyel kullanır. Herhangi bir organ üzerinde bir hastalık bulunuyorsa ve bu hastalık bir küçük bir kısımsa, bu durum doktorlar tarafından parsiyel olarak değerlendirilir.

Tıp dilinde mayi ne demek?

sivi, akiskan, likit. hastanelerde serum yerine kullanılan kelime. mayi -i beden:vücut sıvısı.

Oligo ne demek tıp?

Gebelikte amniyos sıvısının yetersizliği ya da az oluşu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *