Tescilli Ne Demek?

. . , .

Tescilli ne demek TDK?

a. 1. Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme. 2. huk. Bir taşınmazın üzerinde bir ayni hakkın kurulması için tapu kütüğüne yapılması gerekli kayıt.

Tescil etmek ne demek?

Herhangi bir şeyi resmi olarak kaydetme ve kütüğe geçirme işlemine tescil denir. Tescil kavramı birçok farklı alanda kullanılır olsa da bu kavram en çok marka tescili, gayrimenkul tapu tescili ve trafik tescili olarak karşımıza çıkar.

Tescil ne demek ekşi sözlük?

her türlü resmi sicil ve kayıt için mümkün olan, kayda geçirme anlamına gelen hukuk terimi.

Teşhil etmek ne demek?

Teshîl; kolaylaştırmak, yumuşak hale getirmek anlamındadır. Hemze-i Müsehhele, teshil olunan, yani kolaylaştırılarak okunan hemze demektir. Yan yana gelen iki hemzeden ikincisini, hemzenin kendi sesi ile harekesi cinsinden olan harfin sesi arasındaki bir sesle okumaktır.

Tescilli ürün ne demek?

Marka tescil nedir, işletmenizin sahip olduğu ürün ve hizmetleri diğer işletmelerin ürün ve hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla sayılar, sözcükler, adlar, logo veya bunların bir kaçının bir araya gelerek oluşturduğu niteliktir.

Şerh ne anlama gelir?

Şerh; açmak, ayırmak anlamlarına gelir. Ancak bir şeye ” şerh koymak” şeklinde kullanıldığında ise o şey hakkında açıklamada bulunmak anlamını taşır. Bu ifadeyle emlak sektöründe tapu işlemlerinde sıkça karşılaşılır.

You might be interested:  Zaviye Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Tescil etmek ne demek hukuk?

Hukuki bir terim olarak tescil, gayrimenkuller üzerinde bir hakkın tesis edilebilmesi için tapu siciline düşülen kayıtlardır. Mülkiyet hakkı, geçit hakkı ve rehin hakkı gibi ayni hakların tesisinde tapu kütüğüne tescil şartı aranır.

Tapu kütüğüne tescil nasıl yapılır?

Tapuya tescil nasıl yapılır? Tapu tescil davası gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile açılabiliyor. Davada taraf şahitleri dinleniyor,davaya konu olan tapunun olduğu yerde keşif yapılıyor, tapunun tapu kayıt sebeleri araştırılıyor ve sonuca bu şekilde varılıyor.

Markayı tescil etmek ne demek?

Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işarete marka denir. Bu işaretin yasal olarak korunması haline ise marka tescili adı verilir.

Tescil sistemi nedir?

Taşınmazın Tescili Davası Gayrimenkulün tescili davası; genel olarak tapu iptali ve tescili davası adı altında, hukuka aykırı veya usulsüz düzenlendiği öne sürülen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılmaktadır.

Tapuda tescil tarihi ne demek?

Aslında Maliye Bakanlığı için esas olan tapu tescil tarihi değil gayrimenkulün fiilen kullanılmaya başlanıldığı ve gayrimenkulün üzerinde tasarrufta bulunulabildimiz tarihtir. Ancak her zaman için bu tarihlerin tam olarak tespitinin zor olacağının düşüncesi ile tapu tescil tarihi iktisap tarihi olarak benimsenmiştir.

Tescil ve trafik belgesi ne demek?

Araç tescil belgesi, hem sürücünün hem de aracın bilgilerini içeren ve yetkili kurumlar tarafından verilebilen belge türüdür. İsminden anlaşılabildiği gibi aracın resmiyet kazanmasının belgesi olarak kabul edilir. Araç tescil belgesi, aracın resmi anlamda geçerli olup olmadığını bildiren belgedir.

Tescil ne demek cümle içinde kullanımı?

Tescil işlemleri ne demek? Herhangi bir şeyi resmi olarak kaydetme ve kütüğe geçirme işlemine tescil denir. Tescil kavramı birçok farklı alanda kullanılır olsa da bu kavram en çok marka tescili, gayrimenkul tapu tescili ve trafik tescili olarak karşımıza çıkar.

You might be interested:  Endüstri Ne Demek?(Çözülmüş)

Teshil ne demek TDK?

Teshil kelimesi Arapça kökenli olan bir kelime çeşididir. Teshil sözcüğünün TDK ‘ya göre belirlenen anlamı, kolaylaştırmadır. Kolaylaştırma anlamında günümüz Türkçe dilinde kullanılıyor.

Teşhiri ne demek?

Göstermek veya herkese sergilemek anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre teşhir kelimesinin anlamı; gösterme, sergileme, herkese duyurma, dile düşürme, bir hükümlüyü ceza olarak halka gösterme şeklinde verilmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *