Tereddüt Ne Demek? (Correct answer)

Tereddütte kalmak nedir?

Tereddüt etmek, bir şeyi yapıp yapmamak konusunda kararsızlık yaşamak, neyin iyi ya da doğru olduğu konusunda emin olamamak manasına gelir.

Tereddüt Türkçe mi?

Tereddüt kelimesi Arapça kökenlidir.

Tereddüte düşmek ne demek?

bir kimsenin tam olarak bilgi sahibi olmadığı bir konuda, hakim olmadığı bir alanda yapılması gereken bir durumda nasıl davranacağını ve ne söyleyeceğini bilmemesi durumudur.

Mütereddit nedir ne demek?

MÜTEREDDİT – MÜTEREDDİD (ﻣﺘﺮﺩّﺩ) sıf. (Ar. tereddud “durmadan gidip gelmek, kararsız olmak”tan mutereddid) Bir türlü karar veremeyen, kararsız, tereddütlü: Boris mütereddit ve müteaccip durdu (Ömer Seyfeddin).

Ihmal ediyor ne demek?

Ihmal ediyor ne demek? [l ince] (ﺍﻫﻤﺎﻝ) i. (Ar. ihmāl) Üstüne düşeni zamânında yapmama, gereken ilgiyi göstermeme, önem vermeyip kendi hâline bırakma: Operatör, ihmâlin dâvet edeceği fenâ netîcelere dâir telkîninde devam ediyordu (Peyâmi Safâ).

Orası muhakkak ne demek?

Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş. Kesinlikle, herhalde, ne olursa olsun, yüzde yüz.

Tereddüt kelimesi nasıl yazılır?

Tereddüt kelimesinin doğru yazımı ve cümle içinde kullanılmış birçok örneğine buradan ulaşabilirsiniz. DOĞRU YAZIMI TEREDDÜT MÜ, TERETTÜT MÜ? Türk Dil Kurumu’na göre ” tereddüt ” olarak yazılmaktadır.

Teğet olma durumu ne demek?

Teğet, iki geometrik cismin, birbirlerine sadece bir noktadan temas ettiklerinde oluşan geometrik durum. İngilizcede tangent olarak anılan terimin kökeni Latince tangere (dokunuş) kelimesidir.

You might be interested:  Gain Ne Demek?(Çözülmüş)

Tavrı ne demek?

Durum, davranış, vaziyet, hâl. Büyüklenme, yapma davranış.

Yengi ne demek TDK?

Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı.

Serüven ne anlama gelir?

Serüven kelime anlamı olarak; herhangi bir bireyin başından geçen ya da içine atılmış olduğu, içinde aniden gerçekleşen, heyecanlı olguların yer aldığı olaya denir.

Hissetmek nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Hisetmek şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Hissetmek şeklinde olmalıdır.

Mütereddit ne demek hukuk?

Arapça kökenli sözcüklerden biri olan mütereddit, tereddüt kelimesinden türetilmiştir. Tereddüt, bir şeyi yapıp yapmama konusunda emin olamamak ve bocalamak anlamına gelir. Mütereddit kelimesinin sözlük anlamı ise kararsız ve tereddütlüdür. Bu kelime kaygılı anlamında da kullanılır.

Münkir ne demektir?

Münkir, kısaca inkâr eden, inkârcı, münafıksa nifak yaratan, ikilik çıkaran demek.

Vecd hali ne demek?

Vecd sözcüğü kimi yerlerde aşk ve aşktan gelen coşkunluk anlamında kullanılmaktadır. Bu aşk, tasavvuf edebiyatına göre ilahi aşk olarak nitelenir. Vecd ile anlatılmak istenen, ilahi aşktan gelen heyecandır. Kişi bu heyecana kapılarak kendisini unutacak durumda coşkulu olabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *