Temayül Ne Demek?(Çözülmüş)

Umumi temayül ne demek?

temayül / temâyül / تمایل / تَمَايُلْ Bir yana çarpılmak. Bir yana veya bir kimseye fazla taraftarlık ve sevgi göstermek.

Tahayyül ne demek ne demek?

Tahayyül etmek kelimesi, hayal etme ve zihinde canlandırma anlamlarına gelen bir kelime çeşididir. Arapçadan dilimize geçen bir kelimedir.

Muayyenler ne demek?

Muayyen ne demek tir? Belli, belirli, kesin olarak belirlenmiş. Kararlaştırılan.

Mütefekkirler ne demek?

Türk Dil kurumuna göre mütefekkir kelimesinin sözlük anlamı düşünmek, düşünen olmak ve bir konuda fikir yürütmek anlamlarına gelmektedir. Tefekkür etmek düşünmek olduğundan mütefekkir düşünen kişi anlamına gelmektedir.

Telkinin anlamı ne?

TDK’ya göre telkin kelimesinin anlamı, bir duyguyu bir düşünceyi karşıdakine aşılama, öğretici olma, yol ve çıkış gösterme anlamlarına gelmektedir. Ayrıca empoze etmek anlamında da kullanılabilir.

Tekamül ettirmek ne demek?

Tekamül sözcük anlamıyla gelişme, olgunlaşma, evrim anlamına gelmekte olup, farklı alanlarda farklı ve özelleşmiş anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Taahhüt etmek anlamı nedir?

Taahhüt, kelime anlamı olarak “bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme” demektir. Bir kişi, bir konuda taahhüt verirse; o konudaki yükümlülükleri yerine getirmeye söz vermiş olur. Günümüzde taahhüt, genelde şirketlerle vatandaşlar arasındaki sözleşmelerde kullanılan bir kavramdır.

Tahayyül Türkçe mi?

Tahayyül kelimesi Arapça kökenlidir.

Tahavvül etmek ne demek?

Değişmek, dönüşmek.

You might be interested:  Ihanet Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Muayyen müddet ne demek?

Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman.

Mutad ne anlama gelir?

mutad / mûtad Âdet olunmuş, alışılmış.

Araç muhayyer ne demek?

ARKADASLAR İLANLARDA BU ARAC MUAYYER DİR YAZIYOR. NE ANLAMA GELİYOR. Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece. “al bak/baktir/kullan, begenmezsen geri getirebilirsin” demektir.

Mütefekkir mi mütefekkir mi?

Osmanlıca olan mütefekkir kelimesi; düşünür anlamlarına geliyor. TDK kelimeyi ” Mütefekkir ” olarak sözlüğüne alırken anlamını düşünür olarak aktarıyor.

Müteveffa nedir kime denir?

Türk Dil Kurumuna göre müteveffa kelimesinin anlamı, ölü olan ve ölmüş biri olarak açıklanmıştır. Ayrıca müteveffa kelimesi, Müslüman olmayan kimselerin ölümünden sonra onlardan bahsederken kullanılan bir saygı sözü olarak ifade edilmektedir.

Müteşair ne demek?

Müteşair kelimesi Türkçe’de “şairlik taslayan” anlamına gelir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *