Tekdüzelik Ne Demek?(Çözülmüş)

Tekdüze (Monoton) kelimesinin sözlük anlamı: Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton. Bu tür yargıları içeren cümlelerde bir durumun, bir olgunun ya da bir olayın zaman içerisinde değişmeye uğramadığı, mevcut durumun aynı biçimde sürüp gittiği ifade edilir.

Tekdüzelik ne demek örnek?

Tek ve düz kelimelerinden oluşan tekdüze sözcüğü cümle içerisinde birleşik sıfat olarak kullanılır. Örnek: ” Tekdüze bir hayat.” Bu kelime herhangi bir değişim emaresi göstermeden devam eden durum ve alışkanlık demektir.

Tekdüzenlik ne demek?

Tekdüzelik ne anlama gelir? Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, monotonluk.

Tekdüze iş ne demektir?

Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.

Tekdüze yeknesak ne demek?

Türk Dil Kurumu’na ya da TDK’ye göre farklı anlamları bulunan yeknesak sözcüğü, Türkçede tek başına veya farklı cümleler ile birlikte kullanmak mümkündür. TDK’ye göre yeknesak sözcüğü ” tekdüze ” anlamına gelmektedir. Tekdüze ise; değişmeyen veya aynı şekilde tekrar eden anlamına gelmektedir.

Tekdüzelik ne demek paragraf?

Tekdüze (Monoton) kelimesinin sözlük anlamı: Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton. Bu tür yargıları içeren cümlelerde bir durumun, bir olgunun ya da bir olayın zaman içerisinde değişmeye uğramadığı, mevcut durumun aynı biçimde sürüp gittiği ifade edilir.

You might be interested:  Zifaf Ne Demek? (Correct answer)

Tekdüzeliğe düşmek ne demek?

Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek. Görünüm ve yapıca bir değişiklik göstermeyen.

Monotonluk ne demek kısaca?

Bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Fransızcadan dilimize girmiş monoton kelimesi bir işin aynı tempoda ve işlerin sürekli tekrarlanarak yapılması anlamına gelmektedir. Günlük hayatta tekdüze bir yaşam ve devamlı aynı işlerin arka arkaya yapılması durumunda monotonluk kelimesi sıklıkla kullanılır.

Tekdüze bir hayat ne demek?

Türk Dil Kurumu, “ tekdüze ” kelimesini “değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton” şeklinde tanımlamaktadır. Yani hayatın veya hayatın içinde bulunan olguların sürekli benzer bir gelişim göstermesi, aynı düzende devam etmesi anlamını karşılamaktadır.

Tekdüze nasıl yazilir?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Tek düze şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Tekdüze şeklinde olmalıdır.

Üstün körü ne demek?

Üstünkörü kelimesi, herhangi bir işi özen göstermeden fazla incelemeden alelade yapma şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Türk Dil Kurumu üstünkörü kelimesini; bir işin inceliklerine inilmeden, yüzeysel olarak, gelişigüzel bir şekilde baştan savılarak yapılması şeklinde açıklamaktadır.

Yekpare parça ne demek?

Yekpare bütün ne demek? Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün. Tek parça olarak, bütün olarak.

Yazgı ne anlama gelir?

Yazgı Nedir Anlamı? ( Allah’ın uygun görmesi, Allah’ın isteği, kader, ezeli takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi.

Yeknesak ne demek örnek cümle?

(ﻳﻜﻨﺴﻖ) sıf. (Fars. yek “bir” ve Ar. nesaḳ “dizi, tertip” ile yek-nesaḳ) Hep aynı şekilde, değişmeden devam eden, tek düze, biteviye, monoton: Sarfedilen nükteler, cinaslar biraz sâde ve yeknesaktır.

Müphem ne demek TDK?

Müphem Türk Dil Kurumu kelime anlamı olarak ‘belirsiz’ şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir olay ve olgu ile kişinin yaşadığı belirsizlik olarak anlatılabilir. Özellikle edebi metinlerde çok sık karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor.

You might be interested:  Darısı Başına Ne Demek?(En iyi çözüm)

Devinim Türk Dil Kurumuna göre nedir?

Türk Dil Kurumu ‘na göre devinim genel anlam itibariyle bir hareket başlangıcıdır. Herhangi bir duruma ve olguya karşı harekete geçme durumudur. Aynı zamanda bir cismin başka bir cisim çevresinde gerçekleştirdiği hareket üzerinden de cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *