Teğet Ne Demek?(Çözünme)

, . , , , .

Teğet Türkçede nedir?

Teğet kelimesi bir eğrinin yakınından geçen ve yalnızca bir noktada değen doğru anlamına gelmektedir.

Teyet ne demektir?

Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas.

Teyit etmek ne dir?

Teyit etmek daha çok herhangi bir durum ya da olay ile beraber belgeyi doğrulamak anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile bir durum ya da belgenin gerçek veya doğru olup olmadığını bazı etkenler üzerinden ispatlamaktır.

Teyimnek anlamı nedir?

Teyimnek ne demek? Yetinmek ise; bir şeyi kendisi için yeter bulup daha çoğunu istememek, elinde bulunanı yeterli görmek anlamına gelir.

Teğet mi teyit mi?

Bu kelime genellikle Teyid şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Teyit şeklinde olmalıdır.

Çemberde teğet nedir?

Sekant, sekant doğrusu veya kesen, bir kirişin doğruya uzatılmış halidir. Diğer bir ifadesiyle, kiriş bir kesenin çember içinde kalan kısmıdır. Çemberin merkezinden geçen kiriş, aynı zamanda çemberdeki en uzun kiriş, o çemberin çapıdır.

Teğet geçmek ne demek coğrafya?

iki farklı geometrik cismin birbirlerine yalnızca bir noktadan temas ettiklerinde oluşan geometrik durumdan türetilen, iki öznenin veya durumun birbirlerine yalnızca bir noktada, sınırlı süreli temas etmesi ve etkilemesi durumu.

TDK ulus ne demek?

Ulus yada millet, siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğuna verilen isimdir.

You might be interested:  Taviz Vermek Ne Demek? (Correct answer)

Söz varlığı sözlük anlamı nedir?

Aksan, söz varlığı kavramı içinde şu ögelerin bulunduğunu ifade eder: “Bir dilin söz varlığı denince, yalnızca, o dilin sözcüklerini değil, deyimlerin, kalıp sözlerin, kalıplaşmış sözlerin, atasözlerinin, terimlerin ve çeşitli anlatım kalıplarının oluşturduğu bütünü anlıyoruz.” (Aksan, 1996; 7).

Teyit ne demek DC?

teyit etmek seklinde kullanılır genellikle. onaylamak anlamına gelir. ornegin: “ssg yedinci nesil alımının 2012 şubat ayında yapılacağını teyit etti.” gibi.. faks çekildikten sonra telefon edilip istenen şey.

Tescil edildi ne demek?

Tescil etmek ne anlama gelir? (Bir şeyi) bir yere kaydederek resmileştirmek, kütüğe geçirmek. Bir taşınmazın üzerinde bir ayni hakkın kurulması için tapu kütüğüne yapılması gerekli kayıt.

Teyitleşmek ne demek TDK?

tanım: bir olay ve durumu karşılıklı olarak doğrulamak.

Rızık ne anlama gelir?

Rızık sözcüğü hakkında Türk Dil Kurumunun açıklamaları şu yöndedir: – Gerekli olan yiyecek, içecek şeyler, yani azık. – Din bilgisinde Allah’ın (c.c.) kulları için yaratmış oldukları ve onların hizmetine sunduğu nimetler.

Kitapçık anlamı nedir?

Kimi zaman yazısı, minyatürü ya da bezemesiyle değer kazanan olağanüstü küçüklükteki kitap.

Sözcük anlamı nedir?

Bir kelimenin sözlükteki ilk anlamına gerçek anlam denir. Bir kelimenin, sözlük anlamıyla bağlantılı olarak sonradan kazandığı anlam, yan anlam olarak adlandırılır. Sözcüklerin, sinema, felsefe, edebiyat ve bilim gibi alanlarda ”kavram” olarak kullanılmasına ise terim anlam denir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *