Teftiş Ne Demek?

Teftiş ne demek tir?

Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı.

Teftişe çıkmak ne demek?

Denetlemek. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini araştırmak, kontrol etmek.

Erzak ne demek TDK?

ç. a. (erza:kı) Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı: “Çarşıdan erzakını bile kendi pazarlık eder, kendi alır, kendi evine getirir.” -Ö. Seyfettin.

Dustur etmek ne demek?

Düstur edinmek, ilke veya kural olarak kabul etme durumudur. Bireyler kuralları kabul etme anlamında, düstur edinmek sözcüklerini kullanabilir.

Denetim ve teftiş ne demek?

Özellikle eskiden beri var olan bir kavram olarak teftiş kelimesiyle de kavramsal anlamda bir karışma, benzeşme ve karışıklık içindedir. Denetim, kelime/sözlük anlamıyla teftiş kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Denetimin gündelik kullanımda bazen teftiş, bazen kontrol anlamında kullanıldığı görülmektedir.

Ahval nedir ne demek?

Ahval Tanımı: Ahval, hal kelimesinin çoğulu anlamına gelir. Haller, olaylar, durumlar gibi çeşitli manalarda kullanılır. Başka anlamları olarak vaziyetler ve davranışları ifade etmek için kullanılmasıdır.

Teftiş ne demek Osmanlıca?

Keşif ve istihrac etme. Perâkende edip dağıtma. İnkılâb. Karıştırma.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişi nasıl olunur?

Nasıl İş Müfettişi Olunur?

  1. 35 yaşını doldurmamış olmak,
  2. İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına giriş yapmak,
  3. Sınav sonrası İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamak,
  4. 3 yıl yardımcı olarak çalışmak,
  5. Çalışma notları ortalaması en az 70 olmak,
  6. Yeterlilik sınavına girmek ve yazılı/sözlü sınavdan geçmek.
You might be interested:  Stabil Ne Demek?(Çözünme)

Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı kimdir?

Hulusi AY evli ve üç çocuk babasıdır.

Erzağı mı erzakı mı?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Erzağı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Erzakı şeklinde olmalıdır.

Erzak Türkçe mi?

Arapça kökenli bir sözcük olan erzak, rızıklar, yiyecekler ve içecekler manasına gelir.

Süngü ne demek TDK?

Süngü ifadesi ile ilgili olarak Türk Dil Kurumu sözlüğünde şu açıklamalara yer vermektedir: – Askerlikte kullanılmakta olan bir malzeme olup, tüfek namlusunun ucuna takılarak kullanılan küçük kılıç biçiminde bulunan delici bir silah. – Mezar başına nişan olarak dikilmekte olan sırık.

Düstur nedir felsefe?

Genel kural. Yasalar dergisi. Vazifeleri ile alakalı bütün muamelelerde düstur adı verilen kanunlar mecmuasına riayet etmesi icap etmektedir. ( felsefe ) Düzgü.

Günün mottosu ne demek?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelime olan motto kelimesi İtalyancadan dilimize geçmiştir. TDK’ya göre anlamı ‘özdeyiş, slogan’dır. Genel olarak belli bir düşünce biçimine sahip olmamız da bir mottomuz olduğu anlamına gelmektedir.

Düstur nedir hukuk?

Düstur veya Destur olarak da bilinen Osmanlı Kamu Hukuku Kanunu, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bir dizi kanunun adıdır. Osmanlı Türkçesindeki isim, Farsça hukuk derlemesi anlamındaki “Destur” kelimesinden gelmektedir. Ceza kanunu ile bazı medeni ve ticari kanunları içerir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *