Teçhizat Ne Demek?(En iyi çözüm)

Teçhizat nedir örnek?

ç. a. (teçhi:za:tı) Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı: “Silahını, teçhizatını ve hatta başındaki şapkasını bırakıp kaçıyor.” -R. E. Ünaydın. teçhizat, 8 karakter ile yazılır.

Teçhizat ne demek TDK?

Teçhizat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik. Teçhizat Ne Demek? Arapça kökenli bir sözcük olan teçhizat, bir oluşum için gerekli olan donatımlar demektir. Kelimenin tekil hali teçhiz, fiil hali ise teçhiz etmek şeklinde yazılır.

Makine ve teçhizat ne demek?

Makine: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe makine denir. Teçhizat: Araç-gereç donanım anlamına gelmektedir.

Teçhizat ne demek din?

Teçhizat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Teçhizat: Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.

Teçhizatçı ne demek?

İyesi bulunduğu bir gemiyi her çeşit araç ve gereçlerle donatan ve denize açılabilecek bir duruma getirerek çalıştıran ya da bir başkasına kiralayan kişi.

Propaganda etmek ne demek?

Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir.

Tebriz etmek ne demek?

Dışarı çıkarmak. Tekebbürlenmek, gururlanmak. Göstermek, izhâr etmek.

You might be interested:  Medrese Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Tefrişatı ne demek?

Tefrişat Arapça kökenli olan bir kelime olmaktadır. Türkçe diline Arapça dilinden girmiştir. Anlam olarak döşeme ile ilgili olan faaliyetler manasına gelmektedir. Tefrişat Arapça kökenli bir kelime olmak ile birlikte döşeme faaliyeti ile ilgili olan her şeyi niteleyen bir kelime olmaktadır.

Makine nedir nasıl hareket eder?

Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlara da makina denir. Makinalar ısıl, kimyasal, nükleer ya da elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek ya da bunu tam tersi biçiminde çalışabilir veya yalnızca kuvvetleri ve hareketi aktarma ya da uyarlama işlevi görebilir.

Kuvvet makinesi nedir?

Kuvvet Makineleri: Doğal ya da kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çeviren makinelere kuvvet makineleri denir. İçten yanmalı motorlar, traktör, su ya da rüzgâr tribünleri kuvvet makinelerine örnek olarak gösterilebilir. İş Makineleri: Kuvvet makinesinden alınan enerjiyle çalışan makinelerdir.

Tedrisat yapmak ne demek?

Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi.

Entegre olmak ne demektir?

Entegre olmak bütünleşmek ve uyum sağlamak olarak tanımlanabilir. Entegre etmek ise birleştirmektir. Entegrasyon işleminin yapılması entegre edilmesi olurken işlemin kendisine entegre olmak denilebilir. Farklı sistemlerin bir arada çalışması entegre olmak terimine örnek olabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *