Tasfiye Ne Demek?

Tasfiye kararı ne anlama geliyor?

TASFİYE KARARI NEDİR? Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenlerle hesapların kesilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi. TDK tasfiye kelimesini, ‘Arıtma, ayıklama ve temizleme’ olarak açıklamaktadır.

Tasfiye ne demek siyaset?

Tasfiye kelimesinin en yaygın kullanımı ticarette tercih edilen terim anlamıdır. Buna göre, ticari şirketlerin kapanması durumunda alacaklı olanlara verilen paydır. Bu pay para veya mal olarak değişiklik gösterebilir.

Hukuk Tasfiye ne demek?

Şirketlerin kapanış işlemine tasfiye denir. Tasfiye, herhangi bir nedenle şirketin faaliyetine son verilmesi ve hesaplarının kapatılmasıdır. Tasfiye işlemleri sonucunda şirketlerin kayıtları ilgili sicillerden silinmekte, tüzel kişiliği sona ermekte ve faaliyetlerine son vererek tüm hesaplarını kapatmaktadırlar.

Tasviyesi ne demek?

Arıtma, ayıklama, temizleme. Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon.

Eşyanın tasfiyesi ne demek?

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya veya ülkemize yasal yollarla getirilen, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya tasfiyelik hale gelmektedir.

Tasfiyeye tabi tutulmak ne demek?

Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon. 3. Türlü nedenlerle birçok kimsenin görevine son verme.

Şirketin tasfiyesi nasıl olur?

Tasfiyeli Şirket Kapatma Nasıl Yapılır? Şirketinizi kapatmak istiyorsanız bağlı olduğunuz ticaret sicil müdürlüklerine ve vergi dairelerine bildirimde bulunmanız gerekir. Bu süreçte ticaret sicil müdürlüğüne ticareti veya işi bırakma, tasfiye edilme ve feshedilme belgeleri teslim edilmelidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *