Tamahkar Ne Demek?

Tamahkar kime denir?

TAMAHKÂR. sıf. ve i. (Ar. ṭama’ “tamah” ve Fars. -kār ekiyle ṭama’-kār’dan) Tamah eden, mal, para vb.ne aşırı derecede istek duyan kimse, aç gözlü.

Tamah etme ne demek?

Yine Türkçe Sözlük’teki biçimiyle tamah, ‘açgözlü- lük’ ve tamah etmek de ‘aç gözlü davranmak; çok beğenip istemek’ (Türkçe Söz- lük 2005: 1896) anlamlarındadır. Bu karşılıklara göre, ‘açgözlülük, doymazlık ve aşırı hırs’ gibi davranış biçimlerini tanımlayan tamah sözcüğünün menfi bir mana taşıdığı açıktır.

Tamah ne demek din?

Tamah, kişinin kendisinde olmayan şeyleri arzulaması; cimrilik ise, kişinin sahip olduğu şeyleri hiç ihtiyacı yokken elinde tutmasıdır. Tamah etmek: Açgözlülük etmek. Çok beğenip istemek.

Islami olarak tamahkar ne demek?

(Uludağ, 1991: 223) Çoğunlukla hırsla eş anlamlı kullanılan tama’ (tamah) da sözlükte; “doymazlık, çok isteme, aç gözlülük” anlamındadır. Haris ve tamahkâr ise hırslı, açgözlü demektir. Mevlânâ, Mesnevî’de hırs ve tama’ ile haris ve tama’kârı benzer nitelemelerle ele alır.

Tamahkar nasıl yazılır?

tama ‘ kar / tama ‘ kâr / طمعكار Aç gözlü.

Şirretlik yapmak ne demek?

1- İnsanların iyi niyetlerini suistimal etmek.

Tamah nedir TDK?

Yine Türkçe Sözlük’teki biçimiyle tamah, ‘açgözlü- lük’ ve tamah etmek de ‘aç gözlü davranmak; çok beğenip istemek’ (Türkçe Söz- lük 2005: 1896) anlamlarındadır. Bu karşılıklara göre, ‘açgözlülük, doymazlık ve aşırı hırs’ gibi davranış biçimlerini tanımlayan tamah sözcüğünün menfi bir mana taşıdığı açıktır.

You might be interested:  Zen Ne Demek? (Question)

Aza tamah etmek ne demek?

oysa kelime anlamı, 1. gözü doymama, açgözlülük, mal edinme tutkusu, 2. açgözlülük etmek, açgözlü davranmak.

Nekes insan ne demek?

Nâkes alçak, bayağı insan demek. Olumsuzluk eki “nâ” ve “kes” birleşimi. Cimri manasındaki ” nekes ” de nâkes’ten değişmedir. Cimri insanlar zaten bayağı kişilerdir.

Tamah etmeyen ne demek?

TAMAH: Açgözlülük. TAMAH ETMEK: Açgözlü davranmak, çok istemek. KANAAT: Elindekinden hoşnut olma durumu, yetinme, fazlasını istememe. “Aza tamah ❌ etmeyen çoğu hiç bulamaz.” “Aza kanaat✅ etmeyen çoğu hiç bulamaz.”

Zeval gelmesin ne demek?

ZEVAL GELMESİN NE DEMEK? Zeval gelmesin, zeval vermesin gibi ifadeler iyi dilekte bulunmak üzere kullanılır. Bu ifadelerin kullanıldığı kişiye zarar gelmesin, hiçbir kötülükle karşılaşmasın manasına gelir.

Tamah varken müflis acından ölmez ne demek?

Tamah Varken Müflis Acından Ölmez Atasözün Anlamı Tamah etmek, açgözlülük etmemek anlamında kullanılan bir sözdür. Tamah Varken Müflis Acından Ölmez atasözü de, elinde hiç bir birikimi olmasa bile yine de küçük kazançlardan memnun olmamak ve hep daha fazlasını isteyen kişiler için kullanılmaktadır.

TDK ülkü ne demek?

Ülkü TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman Ülkü kelimesi olarak, ‘Amaç edinilen, ulaşılmak istenen, şey’ biçiminde ifade ediliyor.

Sulh Barış ne demek?

Sulh, kelime olarak barış ve uzlaşma anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak sulh, ihtilaflı tarafların karşılıklı rıza ve fedakârlıklarıyla, aralarında bulunan hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlık ya da tereddütlü duruma son vermek için yaptıkları sözleşmeyi ifade eder.

Kanaatkar ne demek ne demek?

Kanaatkâr olma, elindekini kâfi görüp fazlasını istememe durumu: Zevceniz sâdelik içinde zarif zevkini kanaatkârlıkla mezcedebilmiş (Refik H. Karay).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *