Tali Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Tali ne demek TDK?

Tali kelimesi Türkçe’de “izleyen, arkadan gelen, ikincil” anlamına gelir.

Tali ne demek Arapçada?

Arapça tlw kökünden gelen tālī تالى “izleyen, arkadan gelen, ikincil” sözcüğünden alıntıdır.

Talın ne demektir?

Şans, talih, kader. Tilavet eden, okuyan. Doğan.

Latince tali ne demek?

Doğan. Şans, talih, kader.

Naftalin anlamı nedir kısaca?

Naftalin veya naftalen, kapalı kimyasal formülü C10H8 olan, aromatik hidrokarbondur. Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır yağlardan ayrıştırılır. Beyaz pulcuklar biçiminde, billur yapılı bir katıdır. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır.

Talim de ne demek?

talim / tâlim / تعليم Eğitim, öğretim.

Zebun kılmak ne demek?

Zebun olmak, yaşlılıktan ya da hastalıktan dolayı elden ayak düşmek anlamına gelir.

Trafikte tali yol nedir?

Tali yol; trafik yoğunluğunun ana yola göre daha az olduğu yollara denir. Ana yollar birinci dereceli yollar, tali yollar ise ikinci dereceli yollar olarak trafik literatürüne geçmiştir.

Tali nedir hukuk?

3.3. Yardımcı ( Tali ) Kaynaklar Mahkeme kararları ve hukuk bilimiyle uğraşanların görüşleri (öğreti/doktrin/bilimsel içtihatlar) uygulamada karşılaşılan hukuksal sorunların çözülmesi anlamında yardımcı kaynak niteliğine sahiptir.

Veteran olmak ne demek?

– Tecrübeli kimse ya da eski kurt, – Kıdemli asker veya eski asker, – Emekli ya da emekli asker, Bu şekilde amaca bağlı olarak cümle içerisinde değerlendirilebilir.

Tali nedir tıp?

Corpus Tali terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Corpus Tali teriminin tıbbi anlamı; Aşık kemik (talus) gövdesi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *