Tahsis Etmek Ne Demek?(Çözülmüş)

Tahsis ne demek örnek?

Tahsis ne demek örnek? deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırmak, özgülemek. “Banka bu arabayı bana tahsis etti.”

Tahsis anlamı nedir?

Tahsis kelimesi bir şeyi özel olarak birine veya bir yere ayırmak anlamına gelmektedir. Tahsis kelimesi hem günlük hayatta hem resmi yazı dilinde kullanılmaktadır. Tahsis Ne Demek? Tahsis kelimesinin TDK’daki tanımı “bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma” olarak belirtilmiştir.

Tahsil etmek ne demek TDK?

a. (tahsi:li) 1. Parayı alma, toplama: “İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır.” -B.

Tahsis araç ne demek?

Tanım 2- “Özel Tahsisli Plâka” Özel veya tüzel kişiliği haiz motorlu araç sahiplerinin, kendi isim veya soyadları veya şahısları adına tescil edilmiş unvanları ihtiva eden motorlu araç tescil plâkalarını anlatır.

Tahsis numara ne demek?

Tahsis numarası emekli olan kimselere Sosyal Güvenlik Kurumunun verdiği emeklilik sicili numaralarıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan kişiler için tahsis numarası ilk olarak emekli olunduğu zamanda verilir. Bağkur’lu olan kişiler için ise tahsis numaraları Bağkur sicil numaralarıdır.

Arsada tahsis ne demek?

İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.

You might be interested:  Bıji Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Tahsis Sistemi Nedir?

Tahsis İşlemi; Hazinenin Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazların, kamu idareler için gerekli olanlarının, mülkiyeti Hazine’de kalmak kaydıyla yasal düzenlemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi kamu idaresinin kullanımına verilmesidir.

Tasis mi tahsis mi?

Bazı örneklerde görülen “tashis etmek, tasis etmek, tassis etmek” gibi yazımlar ise imla hatasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı ” tahsis etmek”tir.

Borç tahsis etmek ne demek?

birinden kendisine borçlu olduğu parayı son kuruşuna kadar almak.

Tahsil edilecek ücret ne demek?

Bir eğitim kurumunca ders araç ve gereçleri, ders kitapları ve deney odası giderleri dışında sadece öğretim giderlerini karşılamak üzere öğrenciden ya da velisinden alınan ücret. bk. okul ücreti.

Tahsil ne demek TDK?

Tahsil ne demek TDK? a. (tahsi:la:tı, l ince okunur) huk. Alacakların toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması. tahsilat, 8 karakter ile yazılır.

Tahsil olunan para ne demek?

Muhasebede tahsil etmek ödeme almak anlamında kullanılmaktadır. Tahsil olunan borç için tahsilat makbuzu düzenlenmektedir. Bu şekilde tahsil edilen miktar kadar müşterinin hesabından borç düşülecektir. Eğer yapılan tahsilat tüm alacağı kapsıyorsa bu şekilde hesap borçları sıfırlanmış olmaktadır.

Şirket arabası nedir?

Şirketlerin personel kullanımı için tercih ettikleri araba topluluğuna filo adı verilmektedir. Şirketler kullanıma aldıkları filoları filo şirketlerinden araba kiralayarak ya da şirket üzerine araç satın alarak personellerine teslim etmektedirler.

Şirket üzerine kayıtlı araçları kimler kullanabilir?

Şirket araçlarını kullanabilecekler; Sigortalı çalışan personel, şirket ortakları, şirket müdürleri, şahıs firması sahipleri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *