Tahsil Etmek Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Para tahsil etmek ne demek?

Parayı alma, toplama: “İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır.” -B.

Tahsil edilecek ücret ne demek?

Bir eğitim kurumunca ders araç ve gereçleri, ders kitapları ve deney odası giderleri dışında sadece öğretim giderlerini karşılamak üzere öğrenciden ya da velisinden alınan ücret. bk. okul ücreti.

Tahsil ne demek TDK?

Tahsil ne demek TDK? a. (tahsi:la:tı, l ince okunur) huk. Alacakların toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması. tahsilat, 8 karakter ile yazılır.

Peşin tahsil etmek ne demek?

Peşin ödenen, içinde bulunan cari dönemde oluşan ancak gelecek yıllarda gider hesaplarına alınması gereken giderleri takip etmek için kullanılır. Peşin tahsil olunan gelirler bu hesaba alacak kaydedilir. Ait olduğu dönemde ilgili gelir hesaplarına devredilir.

Tahsilat parası ne demek?

Tahsilat Arapça kökenli bir kelime olup güncel olarak kullanımdadır. Dilimize yerleşmiş bu kelimenin anlamı ise alacakların toplanması, süresinde ödenmeyen alacakların takip edilmesi anlamına gelmektedir.

Tahsilat işi nedir?

Firmaların müşterilerinden, bayilerinden ya da alt bayilerinden ödeme alma işlemlerini gerçekleştiren kişiye Tahsilat Uzmanı denir. Ödeme gününden önce müşterilere hatırlatma yoluyla gerekli takibi sağlar.

Nakit tahsil edilmiştir ne demek?

Alacakların toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması.

You might be interested:  Meva Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Tahsilli ne demek?

Öğrenim görmüş olan, öğrenimli.

Cebri tahsilat ne demek?

Cebri tahsil, zamanında ödenmeyen bir kamu alacağının, kamu gücü kullanılarak, alacaklısı veya alacaklı adına kamu gücü kullanma konusunda yetkili makamlar tarafından tahsil edilmesi demektir. Kamu alacakları açısından bu, alacaklı tahsil dairesinin kamu gücünü kullanarak tahsil etmesi anlamına gelmektedir.

Muvaffakiyet ne anlama gelir?

Muvaffak kelimesinin kelime anlamı başarı demektir. Muvaffakiyet ise başarılı olmak olarak nitelendiriliyor. Özellikle bir iş kolunda, öğrencilerin derslerinde göstermiş oldukları başarılar muvaffak kelimesi ile nitelendiriliyor.

Tahsilsiz ne demek?

Öğrenim görmemiş olan, öğrenimsiz.

Ilim tahsil etmek ne demek?

İlim tahsil etme, öğrenme.

Verilen borçları hangi hesapta izlenir?

Verilen senetli borç ise 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ya da 321 BORÇ SENETLERİ hesabında kayıt altına alınır.

Ticari alacak ne demek?

12 TİCARİ ALACAKLAR İşletmelerin mal ve hizmet satışı gibi esas faaliyetlerden kaynaklanan ve vadesi bir yılı geçmeyen senetli ve senetsiz alacakların izlendiği bilanço hesap grubudur.

Senetsiz ticari borçlar hangi hesapta izlenir?

320. SATICILAR İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *