Suistimal Ne Demek? (Correct answer)

Suistimal ne demek TDK?

Türk dil kurumuna göre suistimal görev, yetki vb.ni kötüye kullanma anlamındadır. Yanına etmek kelimesi eklenerek deyim haline getirilir. Suistimal etmek de bu kelimenin eyleme dönüştürülmüş halidir. Bu bakımdan anlamları tamamen aynıdır.

Suistimal ne demek örnek?

a. (su’istima:li) Görev, yetki vb.ni kötüye kullanma: “Hırsızlıkla veya suistimalle elde ettiğini iddia etmek doğru olmaz.” -H. E.

Iyi niyeti suistimal etmek ne demek?

Suistimal etmek: Kötüye kullanmak, yolsuzluk yapmak. İyi niyeti suistimal etmek: Birinin kendine olan iyi davranışlarından ve güveninden yararlanarak o kişinin hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunmak ve o kişinin zararına işler yapmak.

Suistimal mi?

Türk Dil Kurumu yani TDK’nın güncel yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazılışı suistimal şeklindedir. Yani doğrusu u harfi ile yazılmasıdır.

Art niyetli ne demek?

Art niyet kelimesi TDK’ya göre ‘ art düşünce’ anlamına gelmektedir. Kişinin düşüncelerinin ardında gizli kalan kötü düşüncelerini ifade eden bir kelimedir.

Istismar TDK ne demek?

İstismar etmek, bir kişinin ya da kişilerin iyi niyetini kötüye kullanarak yararlanmak, bir düşünceyi kötüye kullanarak zarar vermeyi hedeflemek, karşısındakinin kendi rızası olmadan ve iradesini dikkate almadan sömürmek gibi anlamları içerir.

Suistimal ne demek vikipedi?

[1] Görev, yetki vb.ni kötüye kullanma.

Güveni kötüye kullanma ne demek?

Güveni Kötüye Kullanma Nedir? (TCK 155) Güveni kötüye kullanma, muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak malı kullanması veya zilyetliğin devri olgusunu inkar etmesidir.

You might be interested:  Mason Ne Demek?

Özverili insan ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

İyi niyetin kötüye kullanılması nedir?

Bir hakkın, objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak kullanılması suretiyle başkasına bir zarar vermesi, hakkın kötüye kullanımını oluşturur. Önemli olan, başkasına zarar verme kastı değil, fakat hakkın objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak kullanılması sonucunda başkasının zarar görmüş olmasıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *