Spesifik Ne Demek?(En iyi çözüm)

Spesifik cümle ne demek?

Özellikle herhangi bir konuyu, durumu ya da olayı etkin biçimde anlatabilmek adına spesifik kelimesi değerlendirilir. Daha çok bir durumu veya olayı vurgulamak amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle birçok farklı yerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Spesifik biri ne demek?

Spesifik sözcüğü; özellikli, sadece bir çeşide, bireye, olaya has olan ve o çeşidin kendine has yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayrıt edici manalarını taşımaktadır. Bir sıfattır.

Spesifik Hangi cümlelerde kullanılır?

Örnek Cümleler: Durum gerçekten spesifik bir hal aldı? Bu sorunu çözüme kavuşturmak için spesifik bir yol izlenmelidir. Tedaviye başlamak için bazı spesifik testlerden geçmeniz gerekiyor. Mevcut hastalık için spesifik aşılar üretilmeye başlanmıştır.

Spesifik ne demek kökeni?

Fransızca spécifique “özgül” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince specificus “bir türü tanımlayan ayırdedici özellik” sözcüğünden alıntıdır. ve Latince facere, fact- “yapmak” sözcüklerinin bileşiğidir.

Spesifik durum ne demek?

“ Spesifik durum ” olarak geçen tamlama, özel bir durumu, olayı, o çeşidin kendine has durumunu ifade eder. Bulmacalarda da oldukça sık çıkar.

Spesifik kelimesi nasıl kullanılır?

SPESİFİK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI Bu sorunu çözüme kavuşturmak için spesifik bir yol izlenmelidir. Tedaviye başlamak için bazı spesifik testlerden geçmeniz gerekiyor. Mevcut hastalık için spesifik aşılar üretilmeye başlanmıştır.

You might be interested:  Ne Münasebet Ne Demek?(Çözünme)

Sofistike kişilik ne demek?

– Çok gelişmiş, çok karmaşık olan ya da çok özel, – Çok yapmacık davranan kişi veya kişiler, Her iki anlamı üzerinden de gündelik yaşam içerisinde değerlendirilen bir sözcüktür.

Bodos ne anlama gelir?

bodoslamanın kısaltılmış hali. sağına soluna bakmadan kafadan girişmek anlamı taşır.

Spesifik etki ne demek?

Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.

Spesifik ne demek örnekleri?

Dilimize Fransızcadan geçmiştir. Spesifik kelimesi aynı zamanda “belli, aşikar, önceden belirtilmiş” anlamlarına da gelir. Örneğin “ Spesifik bir miktar para tahsilatı yapıldı.”

Pragmatist ne demek TDK?

Pragmatik kelime anlamı olarak TDK açısından, ‘yararcı ve iş ile eyleme geçme’ biçiminde ifade edilmektedir. Fakat bu kelime felsefi açıdan bakıldığında daha derin bir anlama sahip. Bu doğrultuda pragmatik felsefi açıdan gerçeğin temel ölçütünün pratik değerler olduğunu savunur.

Otantik anlami nedir?

TDK ‘ya göre otantik, eski zamanlardan bu yana özelliklerini koruyan anlamındadır. Bu açıklamaya göre bir şeyin otantik kabul edilmesi, onun niteliklerini değiştirmemiş olması demektir. Otantik sözcüğü, bazı kullanımlarda bohem tarz anlamını taşımaktadır.

Literatüre girmek ne demek?

Belirli bir konu hakkında, var olan kaynaklar ve daha önceden yapılmış çalışmalardan elde edilen bilgilerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması aracılığıyla bu konuya ait bilgi toplanmasına literatür taraması denir. Bir makale, tez vb. yazarken literatür taraması yapmak son derece önemlidir.

Entelektüel olmak ne demektir?

Entelektüel ya da aydın veya münevver, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Mesleği, mal ve hizmet üreten diğer meslek gruplarından farklı olarak, fikir ve bilgi üretmek ve/veya yaymak olan kişi (akademisyenler, bilim insanları vb).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *