Soykırım Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Soykırım terimi, Raphael Lemkin adındaki bir Polonyalı-Yahudi avukat tarafından 1944’te oluşturuldu. Terim, belirli bir grubun ulusal, etnik, ırksal veya dini kimlikleri nedeniyle tamamen veya kısmen yok edilmesini tanımlar.

Soykırımın kelime anlamı nedir?

[1] Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme.

Soykırımın diğer adı nedir?

Soykırım ya da jenosit (genocide) kavramı ilk kez 1943 yılında Polonya Yahudisi hukukçu Raphael Lemkin tarafından kullanıldı. Lemkin Yunanca ırk ya da kabile anlamına gelen “genos” ile Latince öldürmek anlamına gelen “cide” kelimelerini birleştirmişti.

TDK soykırım nedir?

TDK ‘ya göre soykırım, “Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit, genosit, pogrom.” anlamına gelmektedir.

Etnik soykırım nedir?

Kültürel soykırım ya da etnosit, kültürel, ekonomik, askeri vb. diğer alanlarda, diğerlerine göre daha güçlü olan bir kültürün, bünyesinde yaşadığı insanların kültürlerinin unutulmasına yönelik yaptığı soykırım çalışmalarına verilen sıfattır.

Soykırımın uluslararası bir suç olduğu ilk olarak hangi davada kararlaştırılmıştır?

Nuremberg mahkemeleri sırasında, hukukî anlamda bir “ soykırım ” kavramı mevcut değildi. 2 Eylül 1998’de, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bir mahkemedir) uluslararası bir mahkeme huzurunda gerçekleştirilen yargılama sürecinden ardından, dünyada ilk kez tanımlanmış soykırım suçu

Soykırım yasası ne zaman çıktı?

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Ocak 1951’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, avukat Raphael Lemkin tarafından Simele Katliamı, Holokost ve Ermeni Kırımına atfedilen soykırım terimini yasal olarak tanımlamaktadır.

You might be interested:  Terörist Ne Demek?(Çözülmüş)

Soykırımı olarak tarihe geçen olay hangi savaş sırasında yaşanmıştır?

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı )’nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu’nun Srebrenitsa’ya karşı giriştiği Krivaya ’95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995’te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı’nın Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *