Sofa Ne Demek?(Çözülmüş)

130–150 . , . , 140–200 . , .

Sofa türkçe ne demek?

Türk Dil Kurumu Sofa kelimesi için, ‘Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer’ biçiminde ifade ediyor. Aynı zamanda herhangi bir ev içerisindeki ‘hol’ anlamına da geldiğini söylemek mümkündür.

Sofa ne demek TDK?

Sofa TDK kelime anlamı hakkında detaylar. Genel açıdan bakıldığı zaman Türk Dil Kurumu üzerinden Sofa kelimesi, ‘Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol’ biçiminde karşılık buluyor.

Sofa oda ne demek?

Evlerde oda kapılarının açıldığı ve eskiden ev halkının birlikte oturduğu, yemek yediği genişçe bölüm, hol. Sofa, odalar arası ortak bir mekandır. Bütün oda kapıları sofaya açılır.

Sofa mimari ne demek?

Evlerde oda kapılarını açıldığı genişçe mekan.

Hol evin neresi?

Hol evin neresi? Hol ve koridorlar, bir evin tüm odaları ve diğer yaşam mahallerinin bağlantı noktasıdır. Hol, kelime kökeni olarak İngilizce’den gelmektedir. “Hall” kelimesinden türemiştir.

Mat ingilizce ne demek?

donuk, mat (yüzey). These photographs have a mat finish.

Kırsal alan nedir TDK?

Kırsal bölge ne demek TDK? a. Üretim etkinlikleri tarıma dayalı olan, hayvancılık yapılan, kırsal nüfusun yaşadığı ve çalıştığı alan, kırsal alan.

Evde hol ne demek?

Hol, “bir ortaçağ evinde oturanların birlikte yaşadıkları, yiyip içtikleri, yattıkları ortak oda” olarak da tanımlanır. Hol, mesleki fuar organizasyonlarında standların konumlandığı salon veya salonlar olarak da bilinir.

You might be interested:  Mecra Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Çıngıraklı Troyka nedir?

rusya’da 3 atın aynı anda bir kızağı veya tekerlekli bir arabayı çektiği araç. ilk olarak 17. yüzyılda mektupların hızlı bir şekilde dağıtılması amaçlanarak uygulanmaya başlanmış. 18. yüzyılın sonlarına doğruysa iyice yaygınlaşmış ve sadece mektup dağıtımında değil halkın da kullandığı bir araç haline gelmiştir.

SOFA skoru ne demek?

SOFA skoru temel olarak sepsiste mortalite riski taşıyan hastaların belirlenmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Solunum, kardiyovasküler, santral sinir sistemi, renal, koagülasyon ve karaciğeri değerlendiren 6 parametre üzerinden 1 ile 4 arası puan verilirek değerlendirilir.

Iç sofa ne demek?

İç sofalı plan tiplerinde ya bir sedir bulunmaktadır yada biraz yükseltilerek hatta sofadan parmaklıklarla ayrılarak biçimlendirilmiş bir geniş oturma köşesi düzenlenmektedir. En eski tiplerde merdiven sofanın dışında bulunmaktadır. Daha sonraları ise sofanın içine alınmış fakat rast gele konumlandırılmıştır.

Açık sofa nedir?

Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nde “Köy ve kasaba evlerinde üstü kapalı, önü avluya bakan, bir veya birkaç yanı açık sofa ” olarak nitelendirilmekte ve bazı yörelere göre sergâh, hanay, divanhane, tahtaboş olarak adlandırılmaktadır (Hasol,1979:221).

Osmanlıda sofa ne demek?

1- Sofa: Sofa, odalar arasında ve önünde yer alan bir ortak alandır.

Türk ve islam mimarisinde üç yanı ve üstü kapalı önü aldığı açık mekana ne ad verilir?

Üç tarafı ve üstü kapalı, önü açık bir mekân olan eğrisel örtüyle örtülü eyvan Ortaçağ Türk mimarlığında mekan kuruluşu ve yapı biçimlenmesinde belirleyi- ci öğe, temel birim olarak konuttan hamama varan çok geniş bir tipolojide kullanım alanı bulmuştur.

Taşlık nedir Mimari?

Taşlık: Geleneksel mimaride sokak kapısının açıldığı, odalardan önce yer alan, etrafı duvarlarla çevrilmiş ortak açık alan, avlu, hayat. İklim koşullarının elverişliliği sayesinde, sokaktan kopuk ve korunaklı açık alanlar bölge yerel mimarisinde oldukça önemli yer tutar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *