Sirkülasyon Ne Demek?

Sirkülasyon nedir örnek?

bir şeyin başladığı yere türlü aşamalardan geçip geri dönmesidir. buna örnek olarak kaloriferlerin çalışma sistemi verilebilir. su kazan dairesinde ısıtırlır belli borular aralığıyla diğer daireyi dolaşır ve geri kazan dairesine döner. sirkülasyonu buna benzetebiliriz.

Sirkülasyon sağlamak ne demek?

Sirkülasyon, alışveriş ya da hizmet karşılığının ödenmesini gerçekleştirmek amacı ile paranın el değiştirebilmesi, tedavül ya da dolaşım anlamlarına gelmektedir.

Sirkülasyon ne demek kökeni?

Sirkülasyon ne demek kökeni? Sirkülasyon kelimesi Türkçe’de “dolanım, dolaşım” anlamına gelir. Fransızca sözcük Latince circulare “dolanmak” fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince circulus “daire, çember, küçük halka” sözcüğünden türetilmiştir.

Sirküle etmek ne demek?

latin ve anglosakson dil kültürlerinden türkçeye devşirilmiş bir kelimedir. sirkülasyona, tedavüle, dolaşıma koymak anlamında kullanılır. bir sirküler’in eyleme geçirilmesidir. en yaygın kullanımını kurumsal ortamlarda bir mesajın, talimatın veya evrağın muhataplarına dağıtılması, gezdirilmesi kastedildiğinde bulur.

Sirkülasyon alanı ne demek?

Koridor, merdiven, rampa gibi çeşitli hcimleri birbirine bağlayan öğelerin kapladığı alan. Sirkülasyon çekirdeği: Bir binada düşey sirkülasyon araçlarının yani merdiven ve asansörlerin katlarda ve düşeyde bir araya getirilmeleriyle oluşturulan çekirdek.

Sirkülasyon ne işe yarar?

Sirkülasyon pompası sistemde dolaşan suyun ilerlemesini sağlayan cihazlara verilen isimdir. Sirkülasyon pompaları kapalı devre çalışan ısıtma ve soğutma sistemlerinde sıvının sirkülasyonu için gereklidir. Isıtma sistemlerinde kazanda ısınan suyun tesisattaki dirençlerini yener ve ısı yayıcılara iletilmesini sağlar.

You might be interested:  Teatral Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Sirkülasyon pompası seçimi nasıl yapılır?

Pompa debisi tayin etmek için ısıtılacak mahallin hacminin bilinmesi lazımdır. Ölçüler biliniyorsa aşağıdaki yol takip edilerek mahallin hacmi ve ısı yükü W (Kcal/h) hesaplanır. Q(m3/h) = 18 m3/h ve Hm(mss) =2,6 Mss değerlerine göre kataloğumuzdan SSP 50/10 pompası seçilir.

Sirkülasyon sistemi ne demek?

Sirkülasyon sistemi. Besin maddeleri ve oksijeni dokulara taşıyan, artık maddeleri dokulardan uzaklaştıran, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde görev alan ve hücresel işlevlerin düzenlenmesi için hormon ve diğer ajanları organizmaya dağıtan, kalp ve damarlardan oluşan bir taşıma sistemi.

Personel sirkülasyon ne demek?

Şirketlerin belli dönemlerde karşı karşıya kaldıkları çalışan sirkülasyonu (turnover), gerek yöneticilerin gerekse çalışanların iş hayatını doğrudan etkiliyor. Belirli bir zaman aralığında bir firmada işe başlayan ve işten ayrılan çalışanların devir oranı o şirketin çalışan sirkülasyonunu oluşturur.

Sirkülasyon nasıl yazılır TDK?

Orijinal dilinde circulare şeklinde yazılan sirkülasyon sözcüğü, dolaşıma girmek, tedavülde olmak anlamlarına gelir.

Sirkülasyon ne demek vikipedi?

Dolanım, dolanış, tedavül.

Sirkü ne demek TDK?

Bir resmî daire veya ticari kuruluşta imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesi.

Rotasyon ne demek TDK?

Rotasyon, çalışan insanlar için kullanılan ve yer değiştirme anlamında ifade edilen bir kelime olmaktadır. Rotasyon Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Türk Dil Kurumuna göre rotasyon kelimesinin anlamı, bulunduğu yeri değiştirme olarak açıklanmaktadır.

Yönerge ne demek TDK?

a. 1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. 2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge.

Sirküler yön ne demek?

g) Sirküler: Vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında aynı durumda olan tüm mükellef ve vergi sorumluları için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan görüşü, ifade eder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *