Sinsi Ne Demek?(En iyi çözüm)

Sinsi manası nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre sinsi kelimesinin anlamı şöyledir: Sinsi, gizli ve kurnazca kötülük yapan, Gizlilik ve kurnazlık belirten, Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabilen ( Örneğin; Esra sinsi bir hastalığa yakalanmıştı.)

Sinsi insan ne demek?

Sinsi insanlar yeni tanıştıkları insanlara karşı samimi tavırlar sergilerler. Onlara karşı önce gülen yüzlerini sunarlar. En başta kendileriyle samimiyet kurmalarını beklerler. Bu nedenle karşısındaki insanı tartıp ona göre uygun davranışlar sergileyebilirler.

Sinsilik ne anlamı nedir?

i. 1. Sinsi olma durumu: Bu seste bile ben bir sinsilik, bir hilekârlık, örtünen, değişen, gizlenen ve aldatan bir şey keşfediyordum (Peyâmi Safâ). 2. Sinsice davranış: “Karda yürüyüp izini belli etmemek…” cümlesiyle târif edilen bu sinsilik, hedefine asla varamayan âdî bir hîledir (Peyâmi Safâ).

Sinsi kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Sinsi kelimesinin ilk anlamı gizli saklı olandır. Ancak bu kelime daha çok insanlar için ”samimiyetsiz” manasında kullanılır. Samimi ve içten kelimeleriyle zıt anlamlı olan sinsi sözcüğü, Dil Devriminden sonra literatüre girmiştir.

Sinsi insan nasil belli olur?

Sinsi insanların ortak özeliklerini sıralamadan önce bu kavramın ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Sinsi genelde gerçek düşüncelerini, gerçek planlarını, gerçek eylemlerini sıkı bir şekilde saklayan; ancak zehrini ne zaman boşaltacağı hiç belli olmayan, bir nevi karda yürüyen ama izini asla belli etmeyen kişilerdir.

You might be interested:  Bella Ne Demek?(Çözülmüş)

Ketum kime denir?

Ketum Nedir? Payitaht kelimesinin anlamı, sır saklamayı bilen, sır saklayan, ağzı sıkı demektir. Daha da doğrusu sır saklamayı bilen insanlara ketum insan denmektedir.

Saf insan ne demek?

Saf insan asla aptal değildir, aksine müthiş bir zekası vardır.Her şeyin farkında olmasına rağmen aldanır kolayca, çünkü güvenilmezlik çok yabancı bir sıfattır onun için. Allah saf denilen ama saflığı tertemiz yüreğinin yansıması olan insana kendi nurundan yansıtmıştır. Tebessümü sıcacık ve içtendir.

Iyi bir insanın özellikleri nelerdir?

İyi bir insan olmanın özellikleri şu şekildedir:

  • İyi insanlar dürüsttür.
  • İyi insanlar dayanışmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı severler.
  • İyi insanlar adildir, insaflıdır, vicdanlıdır ve merhametlidir.
  • İyi insanlar sevgi dolu ve başkalarına karşı saygılıdır.
  • İyi insanlar hoşgörülü, barışçıl insanlardır.

Içten pazarlıklı olmak ne demek?

İçten Pazarlıklı Deyiminin TDK Sözlük Anlamı Nedir? TDK’ya göre bu ifade hem mecaz hem de sıfat anlamlarında kullanılmaktadır. Kinini ve öfkesini dışarı yansıtmayan, iyi görünen fakat kötü düşünen kişileri anlatmak için kullanılan bir sözdür.

Sinsi kelimesinin kökü nedir?

Sinsi kelimesinin kökü nedir? Türkçe siŋ- fiilinden +sI sonekiyle türetilmiştir.

Uyanık olmak ne demek?

Uyanık olmak deyiminin anlamı nedir? Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Herhangi bir durumda bulunmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek.

Zıt anlam nedir TDK?

Zıt anlam nedir TDK? Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “ Zıt Anlamlı Kelimeler ” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler ” denir.

Kuruymuş zıt anlamlısı nedir?

Kuru kelimesinin zıt anlamlısı yaş, taze, nemli, ıslak, yeşildir.

Mağdurun zıt anlamlısı nedir?

Tartışalım: Mağduriyetin zıt anlamlısı nedir? varlık’tır..!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *