Sigortacı Ne Demek? (Question)

Sigortacılık nedir ne iş yapar?

Sigortacı, sigortacılıkla ilgili tüm süreçleri takip eden ve yöneten kişidir. Poliçe ilgili tüm süreçler konusunda müşterilere danışmanlık hizmeti verir, tazminat, prim ödeme gibi sigortacılıkla ilgili bütün işlemlerini yönetir.

Sigortalı olmak ne demek?

Sigortalı Nedir? Sigortalı, belirli bir konuda belirli bir prim karşılığı kendini güvence altına almış kişidir.

Sigorta kavramı nedir açıklayınız?

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. Sigorta sözleşmesi, sigorta yapılması için hukuken gerekli sözleşmedir. Sigorta, risklerin gerçekleşmesi halinde doğan zararı karşılar, böylece geleceğin maddi açıdan belirli hale gelmesini sağlar.

Sigorta türleri kaça ayrılır?

Sigorta çeşitleri nelerdir ve hangi başlıklar altında toplanmaktadır;

 • Kasko sigortası
 • Trafik sigortası
 • Özel sağlık sigortası
 • Bireysel emeklilik sistemi.
 • Konut sigortası
 • Zorunlu deprem sigortası
 • Hayat sigortası
 • Seyahat sigortası.

Sigortacılık mezunu nerelerde çalışabilir?

Sigortacılık bölümü mezunlarının başlıca çalışmayı tercih ettiği yerler aşağıda listelenmiştir:

 • Bankalar,
 • Finans Şirketleri,
 • Sigortacılık Şirketleri,
 • Kredi Kuruluşları

2 yıllık sosyal güvenlik ne iş yapar?

Sosyal Güvenlik Programı mezunlarının başlıca görevleri; çalıştığı iş yerinin sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapmak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemleri mevzuata uygun şekilde yapmak,

You might be interested:  Havale Ne Demek? (Correct answer)

Sigortalı işçi olmak ne demek?

4a sigorta: 4a sigortası, Eskiden Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çatısı altında olan ve SSK’ya prim ödeyenleri dahil eden bir sigortaydı. Ancak SSK, SGK’ya bağlandığında halk arasında bilinen SSK sigortası da 4a sistemi adını aldı. 4a sisteminin kapsamı ise özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerdir.

2021 sigorta primi ne kadar?

İşverenlerin aylık ödediği SGK primi, işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta priminin aylık alt sınırı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2021 yılı için SGK priminin tabanı 3 bin 577 Türk Lirasıdır. Tavan ücret ise asgari ücretin 7,5 katıdır ve bu da 26 bin 831 Türk Lirasına denk gelmektedir.

Ev hanımları nasıl sigortalı olur?

EV HANIMLARI KENDİLERİNİ SİGORTA YAPTIRABİLİR Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile SGK’ya giderek kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilir, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilir.

Sigorta nedir ve neden gereklidir açıklayınız?

Sigorta /Sigortası Kurumlarla sağlanan bir anlaşma türü olan sigorta, kişinin yaşamının, sağlığının veya mallarının karşılaşabileceği zararları en aza indirme konusunda kişilere yardımcı olur. Karşılaşacağınız zararlarda tazminat alma hakkı önceden ödemiş olduğunuz primle elde edilir.

Sigorta nasıl ortaya çıktı?

İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya’ nın Cenova Limanı’ ndan Mayorka’ ya “Santa Clara“ adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlendi. Denizde başlayıp gelişen sigortacılık, daha sonraları hayat sigortası fikrinin doğmasına neden oldu.

Sigorta özellikleri nelerdir?

Sigortacılığın Temel Özellikleri

 1. Sigortacılık bilimsel ve teknik esaslara dayanan bir faaliyettir.
 2. 2. Sigortacılık, yasal olarak düzenlenmesi ve denetlenmesi zorunlu olan bir faaliyettir.
 3. 3. Sigortacılık ulusal sınırları aşan bir faaliyettir.
You might be interested:  Rest Ne Demek?

Kaç çeşit sigorta var?

Kamu otoritesince belirlenen herhangi bir alanda, kusuru olmaksızın zarar görenlerin zararını karşılamak için kanun veya Bakanlar Kurulu kararıyla yaptırılması mecbur kılınan sigortalara “zorunlu sigorta ” deniyor. Bu şekilde bugün hayatımıza giren tam 12 adet zorunlu sigorta var.

Sigortalılık türleri nelerdir?

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

 • Zorunlu Trafik Sigortası Trafik sigortası, tüm araç sahiplerinin yasal olarak yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu bir sigorta türüdür.
 • Kasko Sigortası
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Özel Sağlık Sigortası
 • DASK Zorunlu Deprem Sigortası
 • Konut Sigortası
 • Evim Güvende Sigortası
 • Cep Telefonu Sigortası

Sigorta nedir ve çeşitleri nelerdir?

Sigorta, hayatta insanın başına gelebilecek herhangi bir risk karşısında kendini, malını ve sevdiklerini güvence altına aldığı bir teminattır. Genel olarak hayat sigortası ve hayat dışı sigorta olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilen sigorta türleri bulunmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *