Serüven Ne Demek? (Question)

Serüven nedir TDK?

Türk Dil Kurumu serüven kelimesinin anlamını macera olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle de serüven kelimesinin eş anlamlısı macera kelimesidir.

Serüven ne demek örnek?

Serüven kelime anlamı olarak; herhangi bir bireyin başından geçen ya da içine atılmış olduğu, içinde aniden gerçekleşen, heyecanlı olguların yer aldığı olaya denir. Serüven ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibi olacaktır; – Hafta sonu yeni bir serüven başlayacak. – Bu sezon yeni bir serüvenin içerisinde olacağız.

Serüven turu nedir?

Düşsel olayları konu alan masal türü. bk. halkserüveni, kişiselserüven, hayvanserüveni, öykülüserüven, krş. halk masalı, halk sagası.

Simülatör ne demek TDK?

Simülatör, çeşitli cihazlar yardımıyla gerçek hayattaki bir olayın canlandırılmasını sunmak için programlanan bilgisayar yazılımlarıdır.

Uygarca ne demek TDK?

zf. (uyga’rca) 1. Uygar bir biçimde: “Sanat eserinin yazarınca savunulmasına yetkin ve uygarca mı davranıyoruz acaba bugün?” -S. İleri. 2. sf. Çağdaş: “Osmanlı tiyatrosu her bakımdan tiyatro alanında uygarca bir atılım olmuştur.” -M. And.

Ilişmek fiili hangi anlama gelir?

ilin- <il-in-: ‘Yapışmak, asılmak, ilişmek, takılmak’ anlamında kullanılan bir kelimedir (Caferoğlu, 2011: 93).

Macera Serüven ne demek?

Serüven kelimesinin eş anlamlısı macera kelimesidir. Serüven Nedir? Serüven kelimesinin anlamı iki çeşitte insanların karşısına çıkmaktadır. Serüven kelimesinin ilk anlam karşılığı bir kişinin başında geçirdiği olayların içerisinde beklenmedik durumların, olayların olması anlamında kullanılmaktadır.

You might be interested:  Zerre Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Sıkıştırıp gerçek anlamı nedir?

Bir şeyin sıkışmasına, kısılmasına, ezilmesine sebep olmak. Ansızın, gizlice ve karşısındakinin isteyip istemediğine bakmadan bir şeyi vermek, tutuşturmak. Kaçmayacak biçimde çembere almak, kıstırmak. Zorlamak.

Olgu ne anlama gelir?

Olgu, var olduğu, doğru olduğu veya gerçekleştiği kabul edilen şeydir. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat olarak da tanımlanabilir.

Simülasyon ne demek TDK?

( TDK ) Kısaca Simülasyon Kelimesinin Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumunun resmi sitesi içinde simülasyon ne demek sorusunun cevabı benzetim ve öğrence olarak açıklanmaktadır. Yani durumların ya da bulguların aynı şartlar altında tekrarlanması hali olarak açıklanabilir.

Portal ne demek TDK?

TDK ‘ya göre anlamı merak edilen kelimelerden biri de portal kelimesidir. Portal kelimesi TDK ‘ya göre ana kapı anlamındadır.

Stimülasyon ne demek TDK?

Uyandırma, uyarma, tembih, uyarım. Uyartı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *