Sek Ne Demek?

Sek ne demek Sosyal Medya?

Sek kelimesi; içeceklerin içine bir şey katılmadan, eklenmeden olduğu haliyle içilen anlamında kullanılan bir kelime olmaktadır.

Sek in açılımı nedir?

Süt Endüstrisi Kurumu (kısa adı: SEK ), süt sanayisini geliştirmek, bu konuda özel kesime örnek ve öğretici olmak, sütçülük bölgelerinde gerekli süt işleme tesislerini kurmak, tarım kooperatifleriyle ilgili teşebbüslerde bulunmak üzere Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak ve sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanarak

Şek ne demek TDK?

Türk Dil Kurumuna göre sek kelimesinin anlamı, içine su veya başka bir sıvı eklenmemiş içki olarak ifade edilmektedir. Sek İçmek Nedir? Sek içmek, tercih edilen içeceğin saf haliyle içine su veya başka bir şey karıştırılmadan içmek anlamına gelmektedir.

Sek erkek ne anlama geliyor?

vücudumuzun 3/4’ü su olduğu için dünya üzerinde var olmayan erkektir.

1 SEK ne demek?

1 – Katıksız (sade). 2- (İçkiler için) Sert veya şekersiz anlamına gelen tabir.

Sek nedir içki?

Sek kelimesi; içeceklerin içine bir şey katılmadan, eklenmeden olduğu haliyle içilen anlamında kullanılan bir kelime olmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sek kelimesinin anlamı, içine su veya başka bir sıvı eklenmemiş içki olarak ifade edilmektedir.

Süt Endüstrisi Kurumu ne zaman kuruldu?

SEK, 1963 yılında o dönemdeki adıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanarak kuruldu.

You might be interested:  Kontrast Ne Demek?

Kesbi nedir ne demek?

KESBÎ (ﻛﺴﺒﻰ) sıf. (Ar. kesb “kazanmak” ve nispet eki -і ile kesbі) Sonradan kazanılan veya edinilen, doğuştan olmayan, kisbî.

Btw ne anlama gelir?

Gündelik yaşam içerisindeki bazı kelimeler kısaltma üzerinden değerlendiriliyor. İngilizce olarak bu kısaltmalardan BTW öne çıkmaktadır. ‘By the way’ kelimesinin anlamı olarak BTW ‘bu arada’ şeklinde kullanılmaktadır.

Ya kadim ne demek?

Kadim, başlangıcı geçmişin derinliklerinde bulunan ve çok eskilere uzanan; “öncesiz” anlamlarında kullanılan bir sıfattır. Kadim ne demek sorusunun cevabını, kısaca bu şekilde açıklamak mümkündür. Kadim kelimesinin kökeni, Arapçaya dayanmaktadır. Kadim kelimesinin eş anlamlısı, “sürekli” ve “ezeli” kavramlarıdır.

Öykünmek kelimesi ne anlama gelir?

Bir kişiye benzeme çabasında olmak eylemi öykünme olarak isimlendirilmektedir. Özellikle edebi metinlerde bir yazar başka bir yazarın yolundan ilerliyorsa o yazarın öykündüğünü söylemek mümkündür. Öykünme kelimesinin eş anlamlısı taklit etmek şeklindedir. O kıza öykündüğü her halinden belliydi.

Yakin manası nedir?

Yakîn Bilgi, kesin bilgi demektir. Delil ve burhan ile elde edilen kesin bilgi anlamına gelmektedir. Sâlim akıl ve sahih naklin ifade ettiği bilgidir. Bu bilgi kesinliği ispatlanmış olan bilgidir.

Sek viski ne demek?

Tahıllar malt yapılarak şekerlendirildikten ve gereği kadar mayalandıktan sonra damıtılarak elde edilen alkollü içki.

Sek ne demek Ekşi?

litrede 2 ila 5 gr. şeker bulunduran şaraplara denir.

Rakıyı sek içmek ne demek?

katiksiz; susuz, buzsuz raki.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *