Sehven Ne Demek?

Hukuk dilinde Sehven ne demek?

Bürokratik yazışmalarda, mahkeme kararlarında ya da hukuk dilinde sıklıkla duyduğumuz “ sehven ” kelimesi Arapça kökenli olup “yanlışlıkla” anlamına gelir. Hukuk terimi olarak kullanılan sehven kelimesi bir işlemin ilgililer tarafından yanlışlıkla yapıldığını belirtmek için kullanılır.

Sehven ne demek örnek?

Dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan yanlışlıkla anlamlarına gelmektedir. Cümle içinde kullanımı: “Onun bunu sehven yaptığını düşünüyorum.”

Şehven hatalı ne demek?

Sehven kelimesi Arapça kökenli olup “yanlışlıkla” anlamına gelen bir sözcüktür. Bu kelime Arapça’da sahw “dikkatsizlikle yapılan hata ” anlamına gelir. Hatalı işlemleri, yanlış kullanılan bir kelimeyi, yanlışlıkla yapılan her türlü durumu düzeltmek adına ” sehven ” kelimesi kullanılır.

Sehven olmak ne demek?

Sehven; dalgın olma durumunda ya da unutkanlık durumunda yanlışlıkla yapılmış anlamına gelmektedir. Ayriyeten yanılma suretiyle yanlışlık, dalgınlık sonucu yanılgı şeklinde de cümlelerde kullanılabilmektedir. TDK Sözlüğünde de anlamı bu şekilde bulunmaktadır. Sehven Arapça kökenli bir kelimedir.

Bil Vekale ne demek?

BİLVEKÂLE. (ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ) zf. (Ar. harf-i cer bi-, harf-i târif el- ve vekāle “vekâlet” ile bi’l-vekāle) Vekâlet yoluyle, vekâleten.

Şerh manası nedir?

Şerh; açmak, ayırmak anlamlarına gelir. Ancak bir şeye ” şerh koymak” şeklinde kullanıldığında ise o şey hakkında açıklamada bulunmak anlamını taşır. Bu ifadeyle emlak sektöründe tapu işlemlerinde sıkça karşılaşılır.

You might be interested:  Münferit Ne Demek?

Eski Türkçede yanlışlıkla ne demek?

hataen / hatâen / خطاء Hatâ olarak, yanlışlıkla.

Zuhulen ne demek?

Zuhulen nedir? sehven, yanlışlıkla, hata sonucu.

Sehlan ne demek?

Kolaylıkla, kolay surette.

Monark nedir TDK?

Monarşi ile yönetilen bir ülkenin hükümdarı.

Kehren ne demek TDK?

İstemeyerek, istemeye istemeye, gönülsüz olarak. kerhen, 6 karakter ile yazılır.

Hata yerine ne kullanılır?

Hatanın eş anlamlısı olarak kullanılabilecek kelimeler; yanılgı, yanlış, yanılma, kabahat ve kusur sözcükleridir. Halk arasında ise hata eş anlamlısı olarak genellikle yanlış yahut kabahat kelimeleri kullanılmaktadır. Lakin diğer kelimelerinde hata kelimesi yerine kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Gureba ne demek TDK?

Gureba kelimesi Türkçe’de “garipler, fakirler” anlamına gelir.

Anchorman ne demek TDK?

1) ıngilizceden dilimize giren bu terim “ana haber sunucusu” anlamındadır. tdk ana haber sunucusu teriminin aynen kullanılmasını uygun bulmuştur.

Şifahen ne demek TDK?

TDK kütüphanesi şifahen hakkında Arapçadan gelen bir kelime olduğunu ve ağızdan, sözle söylenerek anlamında olduğunu açıklamıştır. Şifahen kelimesi, şifahen söylemek şeklinde de kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *