Sebat Ne Demek? (Question)

Sebat etmek ne anlama gelir?

– Bir işi sonuna kadar götürmek, bu hususta direnmek anlamlarına gelmektedir. Örnek: Tıp alanında başarılı bir hekim olmak için hedeflerini belirleyerek, zor koşullar karşısında ” sebat etmek ” zorundasın. – Bir işi sonuna değin sürdürme, direşme şeklinde ifade edilmektedir.

Dinde sebat etmek nedir?

Dinde sebat etmek nedir? Sebat: Kararlı olma, sözde durma, ahde vefâ etme, bir konuda iyi düşündükten sonra verilen karardan dönmeme demektir. Sebat, ahlâkî faziletlerden biridir. Sebat ve metânet; herhangi bir konuda iyice düşündükten sonra verilen karardan asla bir daha dönmemek demektir.

Sebat göstermek ne demek?

sözünden ya da kararından dönmemek, bir işi sonuna değin götürmek, direşmek. “Fakat şu var ki çocuklar arzularında sebat göstermiyorlar.”

Sebat kelimesinin kökü nedir?

Arapça s̠bt kökünden gelen s̠abāt ثبات “aynı yerde durma, hareketsiz kalma, vaz geçmeme” sözcüğünden alıntıdır.

Sebat gezgini ne demek?

Merak’ın devamı Sebat (Derişim) tekerlekli robot gezgini ise Şubat 2012’de Jezero Kraterine inerek Curiosity’nin Gale Kraterinde yaptığı araştırmaları devam ettirecek. Sebat yanında insanlardan Mars’a mesaj plakası taşıyor.

Sebat ne demek hukuk?

Sebat kelimesi TDK’ya göre, ‘bir işi sonuna kadar sürdürme veya uygulama’ olarak ele alınmaktadır.

Imanda sebat nedir?

Bunun anlamı, peygamberin peygamberliğine inanmak onu gönderen Allah’tan kendilerine getirdiği her şeyi tasdik etmektir. Bu ilkelerden biride, Allah’ın peygamberine indirdiği kitaba inanmaktır.

You might be interested:  Has Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Sürünceme ne deme?

Bir işin sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü. Abeyance.

Sulh Barış ne demek?

Sulh, kelime olarak barış ve uzlaşma anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak sulh, ihtilaflı tarafların karşılıklı rıza ve fedakârlıklarıyla, aralarında bulunan hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlık ya da tereddütlü duruma son vermek için yaptıkları sözleşmeyi ifade eder.

Mukaveme ne demek?

Mukavemet, cisimlerin çeşitli dış etkiler ve bu dış etkilerin neden olduğu iç kuvvetler karşısında gösterecekleri davranış biçimini inceleyen bilim dalıdır. Mekanik biliminin bir alt kolu olan mukavemet bilimi rijit olmayan (şekil değiştirebilen) cisimlerin mekaniği olarak da tanımlanabilir.

Sabit kelimesi Türkçe mi?

sabit kelime kökeni Arapça s̠bt kökünden gelen s̠ābit ثابت “sebat eden, yerinde duran” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠abata ثبت “sebat etti” fiilinin failidir.

Sepet ne anlama geliyor?

Sepet, genellikle saz, kamış veya buna benzer ince dallardan örülerek yapılan; yiyecek, eşya ve bazen de canlı taşımakta kullanılan bir tür kap. Sepet sözcüğü Türkçeye Farsçadan (seped) geçmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *