Satır Ne Demek? (Correct answer)

Satır nedir TDK?

Satır kelimesi kök olarak Arapça bir kelimedir. Yani satır, Arapçadan Türkçeye geçmiştir. TDK verilerine göre; – Bir sayfa üzerinde yan yana ya da alt alta sıralanmış her bir dizi.

Satır Neye Denir?

Herhangi bir sayfa üzerinde yanlamasına sıralanmış sözcüklerin oluşturduğu her bir diziye ” Satır ” adı verilir.Herhangi bir sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu bölümlerden her birine “Sütun” adı verilir. Kısacası yatay olan kısımlara Satır, Dikey olan kısımlara ise Sütun adı verilir.

Satır ne demek tarih?

Satir, Antik Yunan mitolojisinde yer alan yarı keçi yarı insan kır ve orman iyesi. Roma mitolojisindeki karşılığı faundur. Çoğunlukla gövdelerinin belden üstü insan, belden aşağısı ise teke biçimindedir. Satirler çoğunlukla da ellerindeki flüt ve ardından koştukları nemfler ve mainadlar ile birlikte tasvir edilir.

Santır ne demek?

” santır ” başlığındaki entrylerin metinlerinde arama yapar. şapşal, ahmak,aptal gibi anlamlara gelen yaygın bir kullanımı olmayan genelde kırsal yerleşim yerlerinde kullanılan türkçe bir kelime. tek kelimeyle, “beceriksiz” anlamına gelen sıfat.

Satir nedir edebiyat?

Taşlama,yergi,hiciv,insanların ve çevrelerin kusurlu yanlarını alaya alma.

Satır arası gönderme ne demek?

1. Yazı satırlarının arasında kalan mesafe. 2.mecaz Dolaylı anlatım, ima.

Satır ve sütun ne demek?

Bir satır, bir elektronik tablo veya tabloya yatay olarak yerleştirilmiş bir dizi veridir, bir sütun ise bir elektronik tablo, grafik veya tablodaki dikey bir hücre dizisidir.

You might be interested:  Tabu Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Satır ve sütun neresi?

Satır: Her bir sayfada yatay bir şekilde sıralanan çubuklara satır adı verilir. Excel 2010’da her kitap sayfasında 1048576 tane satır vardır. Sütun: Excel’de her sayfada dikey bir şekilde sıralanan çubuklara sütun adı verilir.

Sütun sayısı nedir?

Gazete ve dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.

Satır Eski Türkçede ne demek?

satr. (Çoğulu: Sutur) Satır. Yazı sırası.

Satir nasil yazilir?

SATIR BAŞI NASIL YAZILIR? Bu kelimenin satır başı mı, satırbaşı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı satır başı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

Şen Şatır ne demek?

Şen şatır: Şen şakrak, neşeli.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *