Saptama Ne Demek? (Question)

Türkçe saptama ne demek?

TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından verilen bilgiye göre saptama kelimesi “bir şeyin durumu, niteliği, niceliği üzerine kesin bilgi edinmek ya da bir şeyi belirgin kılmak, belirginleştirmek, kesinleştirmek.” Anlamlarına gelmektedir.

Edebiyatta saptama ne demek?

Herhangi bir durum karşısında değerlendirme yapmak şeklinde de ifade edilebilecek olan Saptama, Türkçede amaca uygun olarak yaygın biçimde kullanılır. Özellikle cümle içerisinde belirli bir konu hakkında hesaplama yapılarak buna göre durum çıkarılır.

Saptama ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu ” saptama ” kelimesini ” saptamak işi, tespit” şekilde açıklamaktadır. “Bir nesne ya da durumun ayırıcı özellikleriyle tanınması ya da bir konunun gözleme ya da ölçüye vurularak ayrıtlarıyla belirlenmesi” olarak açıklamıştır.

Saptama ne anlama gelir?

Saptamada Bulunmak Ne Demektir? Herhangi bir şeyin ya da olayın durumunu belirgin bir hale getirmek amacı ile kullanılmakta olan sözcükler saptamada bulunmak şeklinde değerlendirilmektedir.

Tespit ne demek örnek?

Tespit kelimesinin yan anlamı, bir konuya dair bilinmeyen şeyleri belirleme ve açıklamadır. Örnek Cümleler: 1- Senin aşırı çalışmaktan dolayı sinirli olduğunu tespit ettim. 2- Polis memurları, şüphelinin kimliğini tespit etmeyi başardı.

Saptama ve çıkarım arasındaki fark nedir?

Paragrafta saptama ne demek? Çıkarım, nesnel sonuçlardan öznel sonuçlar çıkarmak anlamına gelmektedir. Örneğin, “Yapıtları hakkındaki araştırmalar, onun iyi bir yazar olduğunu gösterir” cümlesinde virgülden öncesi nesnel, virgülden sonrası ise çıkarım cümlesidir. Saptama, tespit etmek demektir.

You might be interested:  Pozitivizm Ne Demek?(Çözülmüş)

Aşamalılık nedir Türkçe?

Cümlede anlam konusu ile ilgili sorularda sıkça karşımıza çıkan “aşamalı durum” ifadesi, kelimenin anlamından da anlaşılacağı üzere bir işin kademeli bir şekilde gelişmesini ifade etmektedir. Bu cümledeki “her geçen gün” ifadesi, hastanın her gün, bir önceki günden daha iyi bir duruma geldiğini ifade ediyor.

Kimlik Saptama nedir?

Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek.

Saptar ne demek TDK?

TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından verilen bilgiye göre saptama kelimesi “bir şeyin durumu, niteliği, niceliği üzerine kesin bilgi edinmek ya da bir şeyi belirgin kılmak, belirginleştirmek, kesinleştirmek.” Anlamlarına gelmektedir.

Tasarı ne demek TDK?

Tasarı Türkçede nedir? Kişinin bir konuyla ilgili, ileriye yönelik yapmayı düşündüğü planlamaya tasarı denir.

Saptandığı ne demek?

Saptanmak işi yapılmak, tespit edilmek.

Tespitte bulunmak ne demek?

Tespit etmek deyiminin anlamı ve açıklaması Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek, saptamak. “Bu kalası da çatıya tespit etmemiz gerekiyor.” 2. Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde göstermek.

Durum saptaması nedir?

saptama yapılan durum. tanım: yaşanan olaylar hakkında derinlemesine düşünüp bundan sonra yaşanması olası şeyler hakkında varsayımlarda bulunma durumu.

Öngörü yapmak ne demek?

ÖNGÖRÜ ➡bir işin ilerde ne durum alacağını kestirme, önceden anlayabilme, tahmin etme.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *