Saik Ne Demek?

Saik hukuk ne demek?

2 O halde bir hukuk terimi olarak saik, şöyle tanımlanabilir: Bir kişiyi belirli içerikte bir sözleşme yapmaya sevk eden düşünce ve tasavvurlardır. Bir hukuki işlem yapma iradesinin birden çok saikı olabilir.

Saik kişi ne demek?

Sevk kelimesinden türetilmiş olan saik kelimesi, yönlendiren, tayin eden ve gönderen anlamına gelir. Kelime aynı zamanda sürücü manasında da kullanılır. Felsefede ise bir davranışın ortaya çıkmasına neden olan tüm iç güdüler saik olarak nitelendirilir.

Nüve ne demek TDK?

Nüve sözcüğü, TDK sözlüğünde bulunan ve Arapça kökenli bir kelimedir. Nüve, bir şeyin özü anlamına gelmekle birlikte, çekirdek olarak tanımlanabilmektedir.

Tehel ne demek?

Teğel kelimesi Türkçe’de “seyrek ve eğreti dikiş, eğreti dikilen şey, yama” anlamına gelir.

Saik hangi dilde?

Saik, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir.

Maksat ve saik nedir?

maksat, failin suçun kanuni tanımındaki hareketi veya neticeyi ya da her ikisini istemesi, amaçlamasıdır. saik ise faili o suçu işlemeye iten sebeptir. örneğin, a, b’ye öldürmek maksadıyla ateş eder. burada öldürme maksattır. saik ise, bunu namusunu temizlemek için yapmasıdır.

Saik hata ne demek?

İrade beyanının istenmeyerek gerçek iradeye uygun olmaması hali beyan hatası, iradenin oluşmasında etkili olan bir konuda düşüncenin gerçek duruma uygun olmaması saik hatası olarak adlandırılmaktadır (Oğuzman ve Öz, 2010:80).

You might be interested:  Nihilizm Ne Demek?(En iyi çözüm)

Saik osmanlica ne demek?

saik / sâik Dürten, sevkeden, sürükleyen, götüren. Sebep.

Amaç ve saik nedir?

Amaç veya Saik. Bazı suç tanımlarında manevi unsur olarak kastın yanında suçun gerçekleşmesi için belirli amaçlarla yahut saiklerle hareket edilmesi aranmıştır. Bu amaç veya saikler, kasttan önce gelen; kastı hazırlayan düşünceyi ifade eder.

Manyetik nüve ne demek?

1) Manyetik Nüve Nüveler gücün primerden sekondere taşındığı manyetik bir malzemeden yapılmış gövdedir. Akımın iletildiği bu gövdenin manyetik direncinin çok düşük olması gereklidir. Bu yüzden nüveler bir tarafı yalıtılmış çelik veya demir malzemelerin ince sac biçiminde paketlenmesiyle bir araya getirilir.

Nüve nedir ne işe yarar?

Ferrit nüve yüksek değerli bobinin üretilmesini sağlar. Bu nüvelerin bir başka yararı ise, az bir iletkenle istenilen değerde bobin yapılabilmesini sağlamasıdır. Ferrit nüve, bobinin değerini havalıya göre 4 katına kadar arttırabilir.

Nüve ne demek edebiyat?

Nüve bir maddenin özü anlamında kullanılır. Bir maddenin en küçük boyutu nüve olarak isimlendirilmektedir.

Temel anlam nedir TDK?

Bir sözcüğün taşıdığı ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Sözcüğün gerçek anlamı, herkesçe bilinen, akla ilk gelen yaygın anlamıdır. Buna “ temel anlam ” da denir.

Ceriham kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Ceriham eki ile birlikte yaram anlamına gelir. Kısaca Ceriha Kelimesinin Anlamı Nedir? Yara anlamındaki Arapça sözcüktür. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı dizelerinde geçmektedir.

Teğelti ne demek TDK?

TDK sözlük sitesinde teğet kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır: – Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *